Få har möjlighet att träna på arbetstid

Arbetsmiljö En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Få har möjlighet att träna på arbetstid

Undersökningen kring atttityder och vanor kring träning och kost omfattar 1 396 respondenter i Sverige och är utförd av YouGov på uppdrag av näringsföretaget Herbalife Nutrition.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I undersökningen framkommer att 80 procent av respondenterna vill vara mer fysiskt aktiva. Flertalet uppger att arbetsgivarna skapar möjlighet till träning, till exempel att de helt eller delvis betalar medlemskap på träningsanläggningar. Däremot får endast en av tio lov att träna under arbetstid.

Läs mer: Ökad produktivitet med träning på jobbet

Det finns även fler tecken som tyder på bristande hälsoförmåner på svenska arbetsplatser, något som påverkar anställdas arbetsprestationer.

– Var tredje tillfrågad känner sig ofta hungrig och har låg energi under arbetsdagen. Det är ofta samma personer som inte har tillgång till hälsosamma mellanmål på jobbet. Knappt tre av tio arbetsgivare erbjuder frukt eller andra hälsosamma mellanmål till sin personal. Det är bevisat att bra näring i kombination med motion leder till en förhöjd produktivitet på jobbet, något fler arbetsgivare borde ta till sig, säger Mia Bergmann, nordisk chef på Herbalife Nutrition.

Läs mer: Träna teamet till bättre samarbete

Det vanligaste sättet att förbättra hälsan för sina anställda är att betala hela eller delar av medlemsavgiften på en träningsanläggning. Tillgång till frukt och andra nyttiga mellanmål är andra hälsofrämjande åtgärder. På motsvarande sätt är fri träning på arbetstid till exempel att motionera i grupp, bra för hälsan och prestationsförmågan.

Åsa Lundström, triathlet och läkare rekommenderar arbetsgivare och anställda att starta med små initiativ.

– En stegräknare, ett gemensamt träningsmål och möjligheten att på ett enkelt sätt kunna göra hälsosamma och näringsriktiga mellanmål, såsom smoothies, kan ha en stor positiv synergieffekt på både hälsa, välbefinnande och arbetsprestationer, menar Åsa Lundström.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.