Träna teamet till bättre samarbete

Förbättringsarbete Det räcker inte bara med kunskap för att ändra beteende, det krävs träning. Psykologen Oskar Henrikson med kollegor har satt samman hundratals forskningsbaserade träningstips som kan få team att samarbeta bättre ihop.

Träna teamet till bättre samarbete
Oskar Henrikson

Oskar Henrikson, Psykologifabriken, är psykolog med inriktning på organisation och ledarskap. Han menar att det finns mycket forskning och kunskap om hur man får till ett bra samarbete och skapar en bra arbetsmiljö men det är desto svårare att veta hur man som organisation eller arbetsgrupp ska göra för att utveckla sitt samarbete. Därför har han tillsammans med sina kollegor både skrivit en bok och byggt ett digitalt verktyg för att hjälpa organisationer att träna på nya beteenden.

Den amerikanska professorn i statsvetenskap Elinor Ostrom ägnade årtionden åt att studera samarbete i grupper världen över. Hon fann att det fungerar optimalt om åtta kriterier är uppfyllda. Utifrån dessa principer har sedan Oskar Henrikson tillsamman med sina kollegor på Psykologifabriken utarbetat flera hundra praktiska övningar som arbetsgrupper kan träna på för att förbättra sina resultat. Han tycker att träningsmetaforen på ett bra sätt illustrerar vad det handlar om. Ren kunskap räcker inte för att för ändra beteende.

– Vi har utvecklat något som vi kallar för ett psykologiskt gym som grundas på beteendeforskningen. Det handlar om att träna. Att veta är inte detsamma som att göra.

I sin bok, Ensam eller stark, ger Oskar Henrikson tips på en mängd övningar utifrån de åtta principerna för att åstadkomma förändringar genom ändrat beteende. Nu har Psykologifabriken även byggt ett digitalt verktyg, Habitud Pro, som kartlägger, identifierar förbättringsområden och föreslår övningar som passar. Att träna på beteendeförändring är också något som i förlängningen påverkar och ändrar organisationskulturen. Verktyget har bland annat använts av Ikea och Sisab.

Upplägget fokuserar på det positiva, det friska. Oskar Henrikson menar att det så kallade främjandeperspektivet är mer effektivt än att fokusera på det som är svårt, smärtsamt eller dyrt.

– Lägg krutet på det goda, det kommer att påverka er arbetsmiljö, personalomsättning och er sjukskrivning, säger han.

Han talar i termer av att skapa ”lyckliga organisationer”. Med det menar han helt enkelt att man som organisation bör satsa på att folk mår bra, då tycker de är kul att gå till jobbet. Och det får man med en trygg, trevlig och uppmuntrande arbetsmiljö där man stöttar varandra. Lägg därtill konstruktiv feedback så blir det enklare att göra förändringar.

– När det gäller feedback så ställer visserligen så kallade millennials högre krav på att få feedback. Men egentligen har alla människor samma behov, oavsett generation, säger Oskar Henrikson.

Att förändring skulle vara jobbigt per definition stämmer inte, menar Oskar Henriksson. Allt beror på det så kallade belöningsvärdet och svårighetsgraden. Eller enkelt uttryckt: ju högre tröskeln är- desto svårare att förändra men ju mer belöning du får – desto enklare att förändra.

– Det är när tröskeln för att göra något är högre än den brukar vara och belöningsvärdet samtidigt är mindre som det är svårt att göra förändringar, säger han.

Förutom att fokusera på det positiva, träna på beteendeförändringar och hitta ett sätt för organisationen att uppmuntra högpresterande vanor att stötta tycker Oskar Henrikson att det också har betydelse hur man ser på sin organisation.

Istället för att se den som ett maskineri som man oljar när det gnisslar eller kärvar föredrar Oskar Henriksons att se organisationen som en trädgård.

– Glöm inte bort att människor är organiska. En organisation behöver man odla, vattna och ge ljus för att den ska växa därför behöver man påta i sin trädgård då och då. Man kan inte beordra en planta att växa snabbare.

 

Åtta principer som gör att en grupp fungerar optimalt:

-Tydlig grupp med tydliga mål. En tydlig grupp skapas bäst med ett tydligt mål.

-Rättvis fördelning mellan insats och belöning. En definierad insats för vad som krävs för att nå målet gör det lättare att skapa en rättvis ersättning.

-Rättvist och inkluderande beslutsfattande. Ju fler personer som bidrar till ett beslut, desto mer data och information finns för att fatta bra beslut.

-Uppföljning av överenskomna beteenden. Alla beteenden som skapar samarbete, långsiktighet och altruism behöver uppmuntras.

-Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Egoistiska och problematiska beteenden behöver hanteras med som åtgärder som kan trappas upp.

-Snabb och rättvis konflikthantering. Konflikter kan lösas rättvist med hjälp av en medlare.

-Mandat till självbestämmande. Självständiga medarbetare och team kan lättare ändra mål och arbetssätt för att hantera föränderliga miljöer.

-Koordinering med andra grupper. Samarbete över gruppgränserna för att åstadkomma en hållbar förändring.

Tre träningstips för att skapa en tydlig grupp med tydliga mål:

-Vem är med i vårt team? Upprätta en lista med alla som är med i teamet. Låt en kollega göra samma sak och jämför era listor. Diskutera eventuella skillnader. Nästa steg kan vara att föreslå ett möte för att komma fram till vilka som är med i teamet, vilka som är associerade och vilka som inte alls tillhör.

-Var hittar vi vår sammanhållning? Fundera på vid vilka tillfällen eller aktiviteter du känner extra stor sammanhållning. Be en eller flera kollegor göra detsamma och jämför era svar. Nästa steg kan vara att planera in en eller flera av dessa aktiviteter.

-Syfte och motivation. Diskutera inom teamet vad som gör ert arbete viktigt i ett större perspektiv. Exempelvis: vem påverkas av ert arbete? På vilket sätt är ert arbete viktigt?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.