Hälsobesvär av jobbet – här är orsakerna bakom

Lista Var fjärde medarbetare har besvär med hälsan på grund av sitt arbete, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket. Här de vanligaste symtomen och orsakerna bakom, samt några åtgärder som kan ge effekt.

Hälsobesvär av jobbet – här är orsakerna bakom
55 procent får värk i nacke, axlar eller armar på grund av sitt jobb. Foto: Adobe stock.

Enligt Arbetsmiljöverket rör dig sig om totalt 1,3 miljoner arbetande personer som får problem med hälsan på grund av jobbet. Oftast beror det på för hög arbetsbelastning, vilket leder till åkommor som trötthet, ont i kroppen och oro och ångest.

Yngre drabbas i större utsträckning av ångest medan problem som nackvärk och hörselnedsättning blir vanligare med åldern.

Fortfarande är det fler i kvinnodominerade yrken som drabbas av hälsobesvär, till exempel personer som arbetar i skolan eller inom vården, men även takmontörer, golvläggare och VVS-montörer rapporterar en hög frekvens av ohälsa.

Vanligaste hälsoproblemen hos arbetstagare:

 1. Trötthet (75 procent)
 2. Fysisk smärta eller värk (65 procent)
 3. Nacke, axel, arm (55 procent)
 4. Sömnstörningar (52 procent)
 5. Huvudvärk (51 procent)
 6. Oro eller ångest (46 procent)
 7. Ryggen (utom nacke) (45 procent)
 8. Minne, koncentration eller tankeförmåga (39 procent)

Det beror hälsobesvären på:

 1. För hög arbetsbelastning (66 procent)
 2. Påfrestande arbetsställningar eller långvarigt stillasittande (46 procent)
 3. Krävande kunder, patienter, anhöriga, elever eller motsvarande (31 procent)
 4. Tung manuell hantering (29 procent)
 5. Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren (26 procent)
 6. Bristande stöd eller uppskattning från chefen (25 procent)
 7. Arbete vid dator eller bildskärm (24 procent)
 8. Buller eller stimmig miljö (22 procent)
 9. Korta, upprepade arbetsmoment (21 procent)

Så kan ohälsan motverkas:

 • Försök minska arbetsbelastningen
  Om sjukfrånvaron ökar och dina anställda vittnar om dessa besvär kan det vara nödvändigt att minska arbetsbelastningen. Den vanligaste orsaken till att jobbet får negativa effekter på hälsan är nämligen för hög arbetsbelastning.

  – Det gäller oavsett kön, ålder och inkomst och är allvarligt eftersom det på sikt kan det leda till stress och svår sjukdom, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.
 • Låt medarbetarna jobba hemifrån
  En enkelt åtgärd kan vara att låta dina anställda sköta arbetet på distans några dagar i veckan om det är möjligt. Av dem som jobbar hemifrån en till fyra dagar i veckan uppger färre – 19 procent – att de har hälsobesvär, jämfört med 28 procent av dem som aldrig jobbar hemifrån.

  – Distansarbetet har blivit en del av den moderna arbetsmiljön för vissa yrken, som ofta kännetecknas av högre utbildningsnivå och mindre hälsobesvär av jobbet överlag. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur hemarbete i sig påverkar hälsan. Arbetsgivare behöver ta ansvar för att alla får en god arbetsmiljö, oavsett var arbetet utförs, säger Ann Ponton Klevestedt.

Om undersökningen
Statistiken baseras på intervjuer med 13 000 arbetssysselsatta personer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.