5 tips för att minska generationsgapet

Mångfald Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

5 tips för att minska generationsgapet

Mångfald är ett vitt begrepp som handlar om allt från etnicitet, klass, kön och ålder. Det sistnämnda är något som många företag ofta glömmer bort, men som kan bli ett stort problem framöver om företagen inte börjar arbeta med det redan nu. Enligt SCBs beräkningar ökar andelen unga och äldre i samhället samtidigt som pensionsåldern är på väg att höjas. Det gör att företagen måste förbereda sig och få de äldre generationerna att arbeta mer effektivt tillsammans med de yngre.

Läs mer: Generation Y:s lojalitet riktas mot chefen

– Generation Y och Z är kända för sina kunskaper inom internet-, sociala medier- och mobilappar medan tidigare generationer har åratal av arbetslivserfarenhet. De har långa relationer med kunder och partners, och har i de flesta fall stor kunskap inom ledarskap. Framåtriktade företag tar tillvara på alla åldrar och generationer istället för att enbart fokusera på en generation, säger Sherif Seddik, Senior vice president och Managing Director för Citrix EMEA.

Läs mer: Effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

Fem tips på hur gapet mellan generationer kan krympa på arbetsplatsen:

1 Ta fram en övergripande strategi

Ett nödvändigt första steg är att utveckla en strategi för hur företaget ser på den förändrade arbetsmarknaden och hur arbetet ska ske för att få till en arbetsmiljö som passar alla generationer.

2 Se över rekryteringsprocessen och jobbannonserna

Företagsledningen måste omdefiniera sina mångfaldsmål för arbetskraften och om nödvändigt anpassa jobbannonserna så att de attraherar alla åldersgrupper.

3 Arbetsflexibiliteten måste öka

Att skapa en miljö där anställda har möjligheten att arbeta hemifrån kommer att göra företaget mer attraktivt för personer inom alla generationer.

4 Använd en digital arbetsyta

Den mobila användningen på arbetsplatser är nu lika viktigt som en vanlig traditionell kontorsmiljö, och då är det viktigt att företagen har ett enhetligt, lättanvänt och säkert system för hela organisationen.

5 Team-building

För att förstå varandras olika perspektiv är det viktigt att göra gemensamma aktiviteter. Detta kan innefatta program för ”omvänd mentorskap” som tillåter arbetare från olika generationer att lära sig och dra nytta av varandras kunskaper.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.