Effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

Mångfald I ett examensarbete i företagsekonomi vid Linnéuniversitet i Växjö har Maja Wikström studerat effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv. Hennes studie visar att situationsanpassat ledarskap och vissa bitar av transformativt ledarskap är viktiga för att kunna leda anställda med psykiska funktionsnedsättningar.

Effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

Syftet med Maja Wikström studie var att undersöka vilka ledarstilar och ledarskapsbeteenden som är viktiga för att chefer ska kunna leda anställda med psykiska funktionsnedsättningar på ett effektivt sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I studien har hon bland annat intervjuat fyra chefer som har anställda med psykiska funktionsnedsättningar om ledarskap, värderingar, engagemang och bemyndigande.

Sverige har stort behov av mer arbetskraft för att inte den ekonomiska tillväxten ska bromsa in och det stora problemet är att hitta rätt arbetskraft. Förslag på åtgärder för att minska arbetskraftsbristen är att få fler att gå klart gymnasiet, utöka yrkesprogrammen, höja pensionsåldern och att komplettera detta med invandrad arbetskraft.

”Dock hamnar gruppen med funktionsnedsättningar i skymundan när det kommer till åtgärdsplaner”, konstaterar Maja Wikström.

Situationsanpassat ledarskap är enligt Maja Wikström viktigt samtidigt som det transformativa ledarskapet, tillsammans med intellektuell stimulans och idealiserade förebilder, behövs för att skapa trygghet och självständighet.

Slutsatsen i studien är att cheferna i första hand behöver ha fokus på människorna, men att de också måste ha fokus på resultatet.

”Med andra ord så behöver cheferna fokusera på vad de anställda har för förmågor”, skriver Maja Wikström.

Hon betonar vikten av att socialt företagande inte får bli ideell välgörenhet, utan att man ska se anställningen av människor med psykiska funktionsnedsättningar på samma sätt som alla andra anställningar.

”Det är viktigt att tillåta människor att skapa mervärde i sitt arbete även om man har en psykisk funktionsnedsättning, annars kommer alltid människor med psykiska funktionsnedsättningar att få en särställning i arbetslivet.”

Maja Wikström lyfter fram vikten av att chefen har ett människofokus, eftersom en chef som prioriterar resultatet framför de anställdas välmående aldrig kan skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Alla chefer pratar i intervjuerna om att värderingar är en viktig del i att kunna leda dessa anställda effektivt. Värderingen bör då vara att alla individer har någonting som de kan bidra med, att alla är värdefulla på arbetsmarknaden.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.