Inre motivation viktigast för generation Y

Medarbetare I en kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala universitet har studenterna Alico Abdulreda och Gabriela Giba undersökt vad som motiverar den yngre generationen. Deras slutsats är att det viktigaste för generation Y är den inre motivationen.

Inre motivation viktigast för generation Y

Inre motivation innebär då att de deltar i aktiviteten för sin egen skull, för att han eller hon är intresserad av den samt för tillfredställelsen. Den faktor som påverkar individer inom generation Y mest är relationen till chefer och kollegor. Vidare konstaterar Alico Abdulreda och Gabriela Giba i sin studie att individer inom generation Y har ett större behov av en förstärkt inre motivation samt uppmuntran och uppmärksamhet. Medarbetare inom generation Y ser främst att arbetsuppgifterna är roliga och utmanande då de motiverar individen att arbeta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Förutom den teoretiska referensramen som bygger på vetenskapliga artiklar har studenterna även intervjuat fem chefer från olika generationer och fem medarbetare inom generation Y.

Alico Abdulreda och Gabriela Giba menar att det för att leda individer inom generation Y inte finns något specifikt ledarskap som fungerar bäst. Det gäller att anpassa sin ledarskapsstil för att kunna tillfredsställa de krav som generation Y har på̊ arbetslivet. De ledarskapsfaktorer som är viktigast för en ledare är att kunna kommunicera med sina medarbetare där ledaren ska framföra saker och ting på̊ ett tydligt sätt samt att stödja, vägleda och uppmuntra sina medarbetare.

En av de intervjuade medarbetarna uttrycker sig så här:

”Jag tror det är viktigt att hitta en balans mellan att ge förtroende så att den unga medarbetaren får möjlighet att utvecklas i sin föredragna riktning och efter sina egna intressen, men också̊ för att stärka självkänslan. Det kommer också̊ utveckla verksamheten genom att en ny ung medarbetare tar med sig nya tankar och idéer in i en befintlig miljö̈, vilket är mycket värdefullt för att arbetsplatsen ska utvecklas. Samtidigt kan medarbetaren behöva stöd och vägledning eftersom han eller hon är ny och inte har någon erfarenhet att grunda sina val på̊. Alltså̊: tillåtande, motiverande och stödjande.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.