Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Generation Y:s lojalitet riktas mot chefen

Ledarskap I ett examensarbete vid Linnéuniversitet har det undersökts hur millenniegenerationen själva upplever sitt arbetsliv. Bland annat kommer det där fram att deras lojalitet inte riktas mot företag utan mot personer.

Generation Y:s lojalitet riktas mot chefen

”Millenniegenerationen, är en generation som fått bli synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem”, konstaterar studenten Susanne Holmberg, som genomfört studien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Analysen av resultaten visade att en del av beskrivningarna om millenniegenerationen stämmer med de intervjuades upplevelse, bland annat om det tekniska kunnandet och deras önskan om att ha en chef som är närvarande och lyhörd. Vidare visade resultatet att fördomarna om till exempel lathet, inte är överensstämmande med deras egen upplevelse.

Läs mer: Inre motivation viktigast för generation Y

Flertalet av de intervjuade anser att lojalitet mot arbetsgivaren är något som kan jämföras med en belöning från arbetstagare gentemot arbetsgivare. Den belöningen går åt båda håll och de känslor som ligger till grund för att känna lojalitet är bekräftelse och känslan av tillit. Större delen av de intervjuade ansåg också att lojalitet är ett utbyte av fördelar. Bekräftelsen består i att få vara en del i sammanhanget och kunna påverka sin och andras arbetsmiljö men att kunna påverka sin egen utveckling står för den största motivatorn.

Den utveckling som arbetsplatsen och arbetsgivaren ger till arbetstagaren belönas från arbetstagaren genom att denne gör sitt bästa på arbetet och även går utanför sin arbetsbeskrivning. Flera av de intervjuade ansåg lojalitet hänga ihop med person, med chef och den relation som finns, inte med företaget som sådant. Att bli involverad och känna förtroende för varandra framkom som viktigt.

Läs mer: De driver företag enligt generation Z-värderingar

De intervjuade beskriver genomgående att de vill ha en ledare som är lyhörd och tydlig. Gemensamt var även att de vill ha en ledare som vill ge möjlighet att utvecklas, och detta genom att utmana och våga lita på individens förmåga. Om ledaren har en ledarförmåga, det vill säga att personen kan föra informanterna framåt och i riktning mot nya arbetsuppgifter eller ökat ansvar, värderades denne högt. Dock fick denne inte misslyckas i att stötta på vägen. De la alla ett stort ansvar på ledare att peka ut riktning men detta fick inte blandas ihop med att styra, vilket däremot ansågs som negativt. Vidare värderades egenskapen att vara en närvarande chef högt. Denna egenskap inrymde kompetens att veta när och hur ledare ska utmana dem att prestera högre och utvecklas i sina arbetsuppgifter, samt att vara insatt i den dagliga driften.

Gemensamt för de intervjuade var också att de önskade ha en ledare som var ärlig, rättvis och bra på att ge feedback. Vidare uppskattades att en ledare hade goda empatiska egenskaper och i detta visar att hen bryr sig om sina medarbetare i deras välmående och utveckling på arbetsplatsen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.