3 tips för att snabbt få idén i tillverkning

Innovation Från innovation till produktion. Här kommer tre experttips för att omsätta idén i produktion så snabbt som möjligt.

3 tips för att snabbt få idén i tillverkning
Sträva inte efter den perfekta designen i början. Foto: Stock Adobe

Sverige har en stolt historia av innovationer och framstående industri. Den digitala tillverkaren Protolabs hjälper företag att gå från prototyp till tillverkningsbara produkter. Stephan Garber, ansvarig för Norden och Baltikum på Protolabs, ger tre goda råd till nystartade företag som vill gå från idé till tillverkningsbara produkter så effektivt som möjligt.

Fakta

3 tips för att snabbt sätta idén i produktion 

  1. Fastna inte i att försöka skapa den perfekta designen av produkten för tidigt i processen. Genom att jobba med prototyper tidigt och löpande går det att komma fram till en lösning som både fungerar perfekt, är tillverkningsbar och kostnadseffektiv. Tidiga prototyper är också bra att ha om du söker kapital, eftersom det ger dig något konkret att visa upp.
  2. Fastna inte heller i ett specifikt tillverkningssätt eller material för tidigt i processen. Beroende på vad produkten ska användas till och vad den ska klara av finns en rad olika material att välja bland. Vilket material du väljer påverkar sedan i sin tur val av tillverkningsmetod.
  3. Fundera på att outsourca tillverkningen i första skedet. Det som oftast gör att startups går under är att kapitalet tar slut. Om du ska tillverka själv kan investeringar i utrustning, verktyg och material göra att det blir för stor kostnad att bära initialt. En lösning kan vara att outsourca tillverkningen. Det är möjligt tack vare digital tillverkning där CAD-filer laddas upp och prototyper och delar snabbt skickas tillbaka. På köpet får du dessutom tillgång till ytterligare expertis.

Andra fördelar är också att:

  • Du kommer ut på marknaden snabbare.
  • Du kan testa små volymer och dra in intäkter samtidigt som du förbättrar designen.
  • Du kan säkra att det verkligen finns en efterfrågan på din produkt, innan du drar igång egen tillverkning.
  • Du ser till att du inte bränner ditt såddkapital för tidigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.