Dåligt skydd för visselblåsare inom EU

Visselblåsare I en ny rapport från Transparency International konstateras att flertalet EU-länder saknar ett generellt skydd för visselblåsare som rapporterar om korruption och andra oegentligheter.

Dåligt skydd för visselblåsare inom EU
Skyddet av visselblåsare är avgörande för att bekämpa korruption och andra oegentligheter. Foto: Adobe Stock

Rapporten visar att 19 av 20 EU-länder inte uppfyller kraven i EU:s direktiv om skydd för visselblåsare på minst ett av fyra viktiga områden.

Av de länder som granskats är det fyra som inte tillåter visselblåsare att rapportera oegentligheter direkt till myndigheter utan restriktioner. Utöver detta är det sju länder vars lagar inte säkerställer att visselblåsare får full ersättning för den skada de lidit.

Ytterligare fem länder erbjuder inte att visselblåsaren återinsätts till sin tidigare tjänst. Dessutom är det åtta länder vars lagar om skydd för visselblåsare som inte fastställer repressalier, lagstridiga förfaranden mot en visselblåsare, inblandning i visselblåsning och brott mot sekretessen kring visselblåsarens identitet.

I 19 av de 20 granskade länderna innehåller lagarna däremot straff för att medvetet rapportera falsk information. I tre länder är påföljderna för att medvetet rapportera falsk information till och med betydligt högre än för vissa av överträdelserna av skyddet för visselblåsare. Tre länder tillhandahåller inte gratis och lättillgänglig rådgivning till visselblåsare.

Två positiva och två negativa aspekter

I utvärderingen av den svenska lagstiftningen landar rapporten i två positiva aspekter och två negativa. En av de positiva aspekterna av lagen är att den kräver att både offentliga och privata organisationer tillhandahåller visselblåsarkanaler. Kanalerna ska vara både muntliga och skriftliga. Flertalet visselblåsarkanaler säkerställer att visselblåsare från alla bakgrunder kan rapportera missförhållanden. Ytterligare en positiv aspekt är att lagen ger stöd till visselblåsare. Företagsorganisationer, fackföreningar och civilsamhället kan ansöka om statlig finansiering för att tillhandahålla information och vägledning till visselblåsare.

En av de största bristerna är att den svenska lagen saknar specifika påföljder för personer eller organisationer som hindrar eller försöker hindra rapportering, utövar repressalier mot visselblåsare eller väcker oseriösa stämningar mot dem. Ytterligare en negativ aspekt är att lagen begränsar den ersättning anställda utsatta för repressalier på arbetsplatsen kan få. Detta kan innebära att visselblåsare inte får full kompensation för den faktiska skada de har lidit. Detta är dessutom inte förenligt med EU:s direktiv.

– Skyddet av visselblåsare är avgörande för att bekämpa korruption och andra oegentligheter. Visselblåsare spelar en viktig roll när det gäller att avslöja oegentligheter och ställa de ansvariga till svars, säger Parul Sharma, Tf. Generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.