5 tips för att skala upp företaget med ChatGPT

AI Behöver du inspiration och tips för hur du kan få företaget att växa? ChatGPT är din nya coach dygnet runt alla dagar i veckan. Här är fem prompts du kan ställa för att komma någon vart – Vd-tidningens reporter har testat.

5 tips för att skala upp företaget med ChatGPT
Foto: Adobe stock

Tillväxt är centralt för de flesta företag. Och för att kunna utvecklas behöver man hitta inspiration. Kanske får du idéer och tankar från böcker eller samtal med personer i din omgivning. Men nu finns ett nytt bollplank och inspirationshav i ChatGPT. Den amerikanska affärstidningen Forbes har formulerat fem prompter som du kan skriva till ChatGPT för att få hjälp med nya idéer, insikter och till och med att utveckla en handlingsplan.

Prompter (prompts) är helt enkelt uppmaningar, kommandon, som beskriver vad din AI-assistent ChatGPT ska göra. För att göra det så enkelt som möjligt kan du använda de här färdiga beskrivningarna, skriva in din specifika information på markerat ställe och sedan kopiera och klistra in dem i ChatGPT. Varsågod!

1. Hitta outnyttjade möjligheter:

”Jag driver ett företag inom [din bransch], specialiserat på [beskriv dina produkter/tjänster]. Vår marknadsposition är [beskriv din marknadsposition], och vår primära målgrupp är [beskriv din målgrupp]. Utifrån denna kontext söker jag de mest bisarra och djärva idéerna för att utforska outnyttjade möjligheter. Tänk extrem innovation och gränsöverskridande koncept som kan revolutionera vår bransch eller skapa helt nya marknader. Vilka är de mest galna men potentiellt genomförbara idéer du kan komma på som stämmer överens med vårt företag men också utmanar status quo?”

2. Identifiera hinder:

”Jag upplever några utmaningar som hämmar tillväxten av mitt företag och min personliga utveckling. Dessa inkluderar [beskriv specifika personliga utmaningar] i mitt privatliv, och [detaljera specifika affärsproblem] i mitt företag. Jag söker insikter om de hinder som kan hindra mig från att nå mitt fulla potential både personligt och professionellt. Tänk på gamla vanor, ohjälpsamma tankemönster eller begränsande övertygelser jag kan ha. Föreslå 5 blockeringar som kan vara faktum.”

3. Ta bort flaskhalsar:

”Av listan över hinder som vi tidigare identifierade, tror jag att de mest exakta som påverkar mig är [kommentera vilka identifierade hinder som låter relevanta]. Baserat på dessa, kan du hjälpa mig att utveckla en heltäckande plan för att bryta mig loss från dessa flaskhalsar? Planen bör överväga alternativ som eliminering av oväsentliga uppgifter, automation av uppgifter, implementering av nya processer eller mentala strategier för mer produktivt tänkande. Jag vill ha handlingskraftiga steg och innovativa tillvägagångssätt för att effektivt ta bort dessa hinder och förbättra min personliga och affärsmässiga effektivitet.”

4. Hitta strategiska partnerskap:

”Med din kunskap om min affärsmodell, vad den erbjuder och position inom branschen [lägg till eventuella ytterligare detaljer om det behövs], agera som en affärsstrategikonsult. Jag söker idéer om vilka typer av företag eller individer jag strategiskt kan samarbeta med för att hitta nycklar för ny tillväxtpotential och ömsesidiga fördelar. Vem borde jag närma mig för partnerskap? Vilket unikt värde eller vilka möjligheter kan dessa partnerskap ge till båda parter? Jag siktar på att lämna den här konversationen med en klar förståelse för potentiella partners och en strategi för att närma mig dem effektivt.”

5. Identifiera den svagaste länken:

”Jag vill förbättra min försäljningstratt och behöver hjälp med att identifiera var jag ska fokusera mina ansträngningar. För varje del av min tratt – topp, mitt och botten – kommer jag att beskriva vad jag för närvarande gör och hur bra jag tror att det fungerar. Topp av tratten: [beskriv aktiviteter och upplevd prestanda], mitt av tratten: [beskriv aktiviteter och upplevd prestanda], och botten av tratten: [beskriv aktiviteter och upplevd prestanda]. Baserat på denna information, vilken del av tratten verkar vara den svagaste, och vilka specifika förbättringar eller strategier skulle du föreslå? Låt oss ha en ömsesidig diskussion om hur jag kan förbättra effektiviteten i detta skede för att öka övergripande konverteringsfrekvenser, där du ställer mig frågor som jag svarar på.”

Prompterna har översatts till svenska och testats i ChatGPT av Vd-tidningens undertecknade reporter, som kan intyga att instruktionerna fungerar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.