Ökad framtidstro hos svenska småföretag

Ekonomi Det finns en växande optimism bland svenska företag visar Vismas affärsbarometer. Bland annat tror 44 procent att försäljningen kommer att öka de kommande sex månaderna.

Ökad framtidstro hos svenska småföretag
Man jumping between rocks. Overcome a problem, challenge, and hope for a better future. 3D illustration

I Vismas undersökning har 1 002 små och medelstora företag tillfrågats under perioden12 mars till 15 april. Enligt undersökningen så tror 44 procent av företagen att försäljningen kommer att öka de kommande sex månaderna jämfört med 32 procent från höstens undersökning. Drygt 31 procent ser oförändrad försäljning och knappt 23 procent spå en minskning. I den förra undersökningen trodde 36 procent att försäljningen skulle minska.

Svaren varierar dock mellan branscher. Mest optimistiska är man inom hotell och restaurang där 69 procent av företagen förväntar sig en ökad försäljning. Det är en ökning med 28 procent jämfört med den förra undersökningen. Inom fastigheter och IT är optimismen också större med 65 respektive 61 procent som tror på ökad försäljning.

Mer pessimistiska är tongångarna för de företag som arbetar med el och VVS där 54 procent spår en minskad försäljning. Dock har optimismen ökat en del inom byggbranschen som helhet där siffran på dem som tror på minskad försäljning sjunkit från 50 procent till 38 procent.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.