Det hindrar företagen från att växa

Tillväxt Svenska företag tror inte att deras verksamhet kommer att växa det kommande året, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Särskilt svårigheten att rekrytera sticker ut som ett hinder.

Det hindrar företagen från att växa
Foto: Stock Adobe

Rapporten visar att tillväxthindren sedan förra årets ökat med 13 procent till 78 procent när det gäller åtminstone ett stort upplevt hinder. Inte minst är det svårigheten att rekrytera personal som upplevs som ett stort hinder av 56 procent av företagen. Det är en anmärkningsvärd siffra då det ju råder lågkonjunktur, vilket borde öka tillgången på arbetskraft. Projektledaren för rapporten, Johan Karlsson som är kvantitativ analytiker på Svenskt Näringsliv, menar att detta pekar på att systematiska brister i utbildningssystemet och att det dessutom finns en stor matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Näst största hindret är de höga arbetsgivaravgifterna som 36,6 procent av företagen tycker är ett stort hinder. Här lyfter Johan Karlsson fram det faktum att den borttagna sänkningen av lägre avgiften för unga bidrar till detta.

Byråkrati hinder

Den stora regelbördan och byråkratin upplevde 32,2 procent som det största hindret medan 25 procent angav höga sjuklönekostnader som en utmaning. Därefter följde hinder som bristande infrastruktur med 17 procent, konkurrens från offentlig verksamhet med 15,8 procent, tillgång på lån och krediter 15,7 procent, elförsörjning 14,2 procent och bostadsbrist med 11,4 procent.

En intressant iakttagelse är att företag utan tillväxtambitioner upplever hindren avsevärt större i områden som regelbörda, höga arbetsgivaravgifter och höga sjuklönekostnader än företag med tillväxtambitioner. De senare upplever större hinder när det gäller tillgången på lån och krediter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.