Privatägda bolag tror mer på sin egen tillväxtkapacitet

Tillväxt PwC:s stora vd-undersökning visar att svenska privatägda företag har en stark tro på sin egen tillväxtkapacitet det kommande året. Detta trots en generell tveksamhet till global tillväxt.

Privatägda bolag tror mer på sin egen tillväxtkapacitet
Foto: Stock Adobe

Studien pekar på en noterbar skillnad i synsätt mellan svenska börsnoterade företag och privatägda företag. Medan 39 procent av vd:arna från börsnoterade bolag ser positivt på den globala tillväxten det närmaste året, är endast 27 procent av de privatägda företagen lika optimistiska. Däremot uttrycker 26 procent av de privatägda företagen en tro på ökad tillväxt för det egna företaget, jämfört med 16 procent av de börsnoterade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

PwC:s Globala vd-undersökning: Svenska företags perspektiv

 • 39% av vd:arna i svenska börsnoterade företag är positiva till den globala tillväxten det närmaste året, jämfört med 27% i svenska privatägda företag.
 • 26% av de privatägda företagen tror på ökad tillväxt för det egna företaget det närmaste året, medan endast 16% av de börsnoterade företagen gör detsamma.
 • 40% av de privatägda företagen anser att de kan vara konkurrenskraftiga i max tio år utan förändring.
 • Endast 36% av de privatägda företagen tror att generativ AI kommer förbättra kvaliteten på företagets produkter och tjänster, jämfört med 53% bland börsbolagen.
 • Betydligt färre vd:ar i privatägda företag (24%) ser byråkratiska processer som ett hinder, jämfört med 47% bland börsbolagens vd:ar.
 • Färre privatägda företag uppger kundbeteenden, lagar och regler, konkurrenterna samt teknik- och klimatförändringar som drivkrafter bakom omställning jämfört med börsbolag.
 • 21% av vd:arna i privatägda bolag är oroade för cyberrisker, jämfört med endast 16% av börsbolagen. Privatägda företag ser även inflation, klimatförändringar och geopolitiska konflikter som större hot.
 • 90% av börsbolagens vd:ar säger att de arbetar med att förbättra sin energieffektivitet, jämfört med 85% av ledare för privatägda företag. En majoritet av båda grupperna arbetar även med att utveckla mer klimatvänliga produkter, tjänster och teknik.

– Även om de privatägda företagen tror på ökade intäkter för det egna företaget uppger så många som 40 procent att de kommer vara konkurrenskraftiga i max tio år utan förändring. Den insikten går att vända till något positivt. Då har man möjlighet att agera för att ställa om och säkra företagets fortlevnad, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörsledda och privatägda företag på PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

Privatägda bolag oroligare

Studien framhäver även att privatägda företag i mindre utsträckning ser byråkrati som ett hinder för förändring och är mer flexibla tack vare kortare beslutsvägar. Denna agilitet kan vara avgörande i en tid av snabba marknadsförändringar och teknologiska framsteg.

– Inte minst familjeföretag ser vi präglas av korta beslutsvägar som helt klart gör dem mer snabbrörliga i förändringstider, medan kompetensbrist skär över alla företag och är något som behöver adresseras. Inte minst inför det teknikskifte som vi står mitt i nu, kommenterar My Lidén.

Vidare lyfter rapporten fram att privatägda företag känner en större oro över inflation, cyberrisker, klimatförändringar och geopolitiska konflikter jämfört med börsnoterade bolag.

PwC:s globala vd-undersökning 2024 inkluderar åsikter från 4 702 företagsledare över 105 länder, med ett särskild fokus på 116 svenska vd:ar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.