Därför trivs svenskarna inte på jobbet

HR & Arbetsmiljö Av tio arbetskamrater på ett kontor är tre missnöjda med chefen. Och nästan fyra av tio är missnöjda med sin lön. Detta avslöjas i en undersökning från rekryteringsplattformen Workspace Recruit.

Därför trivs svenskarna inte på jobbet
Som chef måste man föregå med gott exempel för att vinna medarbetarnas förtroende.

Främsta anledningen till att svenskarna inte trivs på sin arbetsplats är att man är missnöjd med sin lön, därefter anger 35 procent att de inte trivs med sin företagskultur. Många arbetstagare har problem med sina chefer, framför allt hos kvinnor där det finns ett 60 procent större missnöje än hos män. Detta avslöjas i den senaste undersökningen utförd av YouGov på uppdrag av Workspace Recruit.

– Med all den kompetens och de verktyg som finns tillgängliga idag så är det verkligen tråkigt att så många arbetstagare känner sig missnöjda med sin arbetsplats och framför allt med sina chefer. Som chef utövar man alltid någon form av ledarskap och det ledarskapet speglar i stor utsträckning företagskulturen. Därför måste man som chef föregå med gott exempel för att vinna medarbetarnas förtroende, säger Jenny Sandén, marknadschef på Workspace Recruit.

Vad är anledningarna att du inte trivs på din arbetsplats idag?

1. Jag är missnöjd med min lön 36%

2. Jag trivs inte med företagskulturen 35%

3. Jag trivs inte med min chef 33%

4. Jag trivs inte med min roll/arbetsuppgifter 33%

5. Jag trivs inte med ledningen 32%

– De effekter som följer av dåligt ledarskap kommer snabbt till ytan och leder ofta till badwill gentemot företaget, vilket är negativt i en rekryteringsprocess. Det är ett stort problem att många chefer inte inser att de är den yttersta representanten för företaget och är en stark bidragande faktor till hur ens employer brand uppfattas utifrån, avslutar Jenny Sandén.

Så utövar du gott ledarskap:

1. Att vara förtroendeingivande. Håll det du lovar och våga vara mänsklig, det skapar förtroende och det är viktigt att leda genom exempel.

2. God kommunikation är avgörande. Som chef är det viktigt att vara lyhörd och bjuda in till dialog för att skapa engagemang. Det är även viktigt att kunna på ett klart sätt uttrycka verksamhetens syfte och värderingar.

3. En bra chef delegerar. Chefen behöver vara beredd att släppa kontroll och ha tillit till sina medarbetare.

4. Det är viktigt att sätta riktning och förväntningar. En bra chef skapar sporrande och utmanande mål, ger sammanhang och riktning för medarbetarna.

5. Beslutsförmåga. En chef ska våga ta tuffa beslut, våga riva upp felaktiga beslut och vara öppen för flera perspektiv.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.