Svenskarna vill fortsätta att arbeta hemifrån

HR & Arbetsmiljö Hemarbetet är här för att stanna. Idag arbetar 35 procent av svenskarna hemifrån fem dagar i veckan och 22 procent säger att de i framtiden vill arbeta ännu mer hemifrån. Det visar en ny undersökning från Velux som belyser svenskarnas attityder kring hemarbete, vilka utmaningar och behov som finns för att skapa det ultimata hemmakontoret. 

Svenskarna vill fortsätta att arbeta hemifrån
Att hemarbete har blivit, och kommer fortsätta vara, det nya normala blir tydligt i Velux undersökning. Foto: Adobe Stock

Vi spenderar mer tid i våra hem än någonsin förr. Velux undersökning visar att en av fem (21 procent) hemarbetare har övervägt att flytta till ett nytt hem som bättre möter deras behov för hemmajobb. Lika många har faktiskt flyttat, eller har övervägt att flytta, till ett helt nytt område som passar deras behov för hemarbete bättre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Att hemarbete har blivit, och kommer fortsätta vara, det nya normala blir tydligt i Velux undersökning som visar att nästan en av fem (19 procent) hemmajobbare tycker att ett hemmakontor är ett absolut måste när de letar efter nytt boende. Det rankas högre än ett hemmagym (5 procent) och lekrum (4 procent). För svenskarna är vardagsrummet det mest populära rummet för hemarbete (24 procent), medan vissa har ett dedikerat kontorsrum i sitt hem (21 procent) och andra arbetar mest i köket (14 procent). Nästan hälften av hemarbetarna (44 procent) har optimerat sina hem för att underlätta hemarbete, varav 33 procent av dem har spenderat upp till 24 000 kronor på renovering och 65 procent har spenderat upp till 60 000 kronor.

Tillgång till dagsljus på hemmakontoret har blivit ett måste för svenskarna, där mer än hälften (56 procent) säger att tillgång till dagsljus är viktigt eller mycket viktigt för dem. Däremot är enbart 47 procent nöjda med dagsljustillgången på deras nuvarande arbetsplats.

– Ett ljust och välkomnande hemmakontor är viktigt; däremot vet vi att dåliga arbetsförhållanden, så som brist på dagsljustillgång och störande ljud i hemmet, inte bara påverkar arbetet utan även vårt välmående. Mer än 20 procent av svenskarna som arbetar hemifrån anser att de påverkas negativt av dåliga arbetsförhållanden, vilket helt enkelt innebär att det ofta finns behov av att ändra om i hemmet eller renovera, säger Per Mikael Åkesson, marknadsdirektör vid Velux.

För att förändra och förbättra hemmakontoret har 78 procent av svenskarna köpt nya möbler, 32 procent har målat eller möblerat om, och en del (7 procent) har satt in nya eller bytt ut gamla fönster.

– Under hela pandemin har människor både levt och arbetat hemifrån, och i vissa fall får svenskarna inte den bästa tillgången till dagsljus och frisk luft på sina hemmakontor. Även om restriktioner nu lyfter i Sverige så har det aldrig varit viktigare att förbättra tillgången till dagsljus och frisk luft i våra hem för vår mentala och fysiska välmående, avslutar Per Mikael Åkesson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.