Därför ska du starta ett holdingbolag

Skatteplanering Med ett holdingbolag kan du förbättra din ekonomiska trygghet i många sammanhang. Här är 5 exempel på hur.

Därför ska du starta ett holdingbolag
Det finns pengar att spara på att ha ett holdingbolag. Foto: Adobe Stock

Holdingbolagets verksamhet är att ha aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan sin egen verksamhet, i stället sköts detta genom dess dotterbolag som aktivt driver affärsverksamheten.

Annars fungerar det som ett konventionellt aktiebolag. När man startar ett aktiebolag är det viktigt att specificera verksamheten i bolagsordningen. I fallet med ett holdingbolag specificerar man att verksamheten ska bestå av ägande av aktier och andelar i andra företag. PwC:s skatterådgivare Ajdin Hadzic ger fem goda skäl till varför man ska ha ett holdingbolag.

1. Skydda dina tidigare intjänade pengar. Genom att dela ut vinsterna från dotterbolaget separerar du de pengarna från riskerna som kan uppstå om de fortsätter vara kvar i det aktiva bolaget. (Se bara till så att det finns likviditet i dotterbolaget. Nästan hela risken kvarstår så länge holdingbolaget har en obetald fordran från dotterbolaget för utdelningen.)

2. Få mer pengar kvar när du ska sälja ett företag. Om företaget som ska säljas ägs direkt av en fysisk person kan skatten bli väldigt hög vid försäljning. Om aktierna i stället ägs av ett holdingbolag så kan försäljningen av dotterföretaget under vissa förutsättningar bli helt skattefri.

3. Resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern. När ett holdingbolag äger alla dina aktiebolag kan du ge koncernbidrag mellan de olika företagen, och därigenom jämna ut resultaten mellan dem.

4. Låna pengar mellan olika bolag i samma koncern. Bildar du en koncern med ett holdingbolag som äger samtliga aktiebolag kan du under vissa förutsättningar låna pengar mellan bolagen, genom det så kallade koncernundantaget. Koncernundantaget för lån i kombination med möjligheterna att lämna koncernbidrag gör att du enklare kan allokera resurser och kapital mellan bolagen i din koncern.

5. Utöka ditt pensionssparande. Överskott och eventuella vinster från försäljning av dotterbolag samlas i holdingbolaget när det är dags att gå i pension. Enligt gällande skattelagstiftning finns olika möjligheter att över tid ta ut kapitalet.

Som alltid finns olika förbehåll, fler detaljer hittar du här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.