Undersökning: Så påverkas företagare av konjunkturläget

Konjunkturläget PwC har tillsammans med Kantar Sifo undersökt hur svenska företag påverkas av konjunkturläget. Topplistan innehåller välkända utmaningar – men skillnaderna är stora mellan olika delar av landet.

Undersökning: Så påverkas företagare av konjunkturläget
Svenska företagare kämpar mot olika utmaningar. Foto: Adobe Stock

Andreas Stranne är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg och har varit delaktig i undersökningen. Han lyfter framför allt upp skillnaderna som framkommer mellan olika delar av landet. Exempelvis visar undersökningen att

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
 • 43 procent bland företagare i Småland, på Öland och Gotland uppger att de påverkas av höga elpriser medan endast 15 procent i Stockholm ger samma svar.
 • Bland företagarna i Övre Norrland anger hela 36 procent att svårigheterna att rekrytera rätt kompetens är det största hindret medan endast 11 respektive 13 procent svarar det i Stockholm och Sydsverige.
 • I Övre Norrland och Stockholm är minskad efterfrågan den största utmaningen, 39 respektive 38 procent.
 • Flest företagare, 27 procent, som utmanas av en svag krona finns i Göteborg.

Målsatt hållbarhetsarbetet?

Att det är geografiska skillnader kan bottna dels i att företagsstrukturen ser olika ut i landet men även demografi och infrastruktur kan vara orsaker till att förutsättningarna och därmed utmaningarna varierar, menar Andreas Stranne.

Andreas Stranne.
Andreas Stranne.

– Vi undersökte även om det fanns skillnader mellan företag som satt mål för sitt hållbarhetsarbete och de som inte gjort det. “Fem i topp-listan” ser likadan ut men däremot kan vi konstatera att andelen som uppger respektive utmaning skiljer sig. Överlag ser fler företag som målsatt hållbarhetsarbetet utmaningar med respektive område med undantag för “minskad efterfrågan” som fler utan målsatt hållbarhetsarbete ser som utmaning, säger han.

För företagare som målsatt sitt hållbarhetsarbete är de största utmaningarna:

 • minskad efterfrågan (34 procent)
 • dyrare insats-/råvaror (33 procent)
 • höga elpriser (31 procent)
 • svag svensk krona (24 procent)
 • svårt att rekrytera (21 procent)

För företagare som inte målsatt sitt hållbarhetsarbete är de största utmaningarna:

 • minskad efterfrågan (37 procent)
 • dyrare insats-/råvaror (25 procent)
 • höga elpriser (24 procent)
 • svag svensk krona (17 procent)
 • svårt att rekrytera (12 procent)

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.