5 tips: Rusta företaget inför hårdare tider

Ekonomistyrning Lågkonjunkturen väntas hålla i sig och enligt Svenskt näringsliv kan krisen bli allvarligare än man hittills föreställt sig. Mats Öberg på Grant Thornton listar fem punkter att tänka på.

5 tips: Rusta företaget inför hårdare tider
Mats Öberg, affärsområdeschef advisory, Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Enligt Konjunkturinstitutets prognos präglas den svenska ekonomin av en lågkonjunktur som kommer bestå även nästa år. Den höga inflationen och höjda räntor har lett till minskat bostadsbyggande, inbromsad export och antalet arbetslösa väntas öka. I slutet på september höjde Riksbanken styrräntan ytterligare, till fyra procent, och Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt säger att lågkonjunkturen ser ut att bli ”djupare och allvarligare” än man tidigare trott.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Så hur ska man rusta sitt företag inför dessa hårdare tider? Mats Öberg, affärsområdeschef för rådgivning på Grant Thornton ger dig svaren.

 1. Nulägesanalys
  Gör en omvärlds- och konkurrensanalys och titta närmare på vilka yttre omständigheter som påverkar ditt företags lönsamhet och rörelse. Analysera verksamheten och sätt fingret på vilket operationella och finansiella risker och möjligheter som finns. Genom att förbättra styrning och uppföljning kan du öka lönsamheten.
 2. Flexibla kostnader
  För att klara en lågkonjunktur kan man snabbt behöva minska kostnadsbasen. Kostnadsmässig flexibilitet i hög grad kan innebära något sämre lönsamhet när det råder högkonjunktur, men totalt sett bidra till större lönsamhet.
 3. Kundanalys
  Även kundbasens risker och möjligheter behöver klargöras. Är vissa kunder/branscher mindre känsliga än andra? Se över kundavtalen och reflektera över prissättningsstrategin och hur den är i linje med lågkonjunkturen. Lägg märke till tidiga tecken som kan tolkas som varningar från kunderna, till exempel sena betalningar eller minskade ordrar.
 4. Effektivisera finanserna
  Se efter om det går att reducera rörelsekapitalbindning för att skapa en likviditetsbuffert och/eller finansiera investeringar. Se även över finansieringen av verksamheten och vilken flexibilitet som finns om likviditeten blir ansträngd. Stäm av och omförhandla lånevillkoren i avtalen med jämna mellanrum. Kanske finns det andra banker som kan vara bra alternativ?
 5. Investera
  Som företagare kan du utnyttja en lågkonjunktur genom att investera. Då är ofta kostnaderna lägre, och investeringar signalerar långsiktighet och en stark framtidstro – både internt och externt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.