Studie: Döttrar får företaget att gå bättre

Ledarskap & styrning När en dotter blir vd för familjeföretaget leder det till bättre resultat än när en son tar över. Det visar en studie från högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.

Studie: Döttrar får företaget att gå bättre
Lucia Naldi är professor i ekonomi och forskar om entreprenörskap, internationellt företagande och strategi. Foto: Jönköping university

Forskarna bakom studien ”Sister act: A gender perspective on family succession” från högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm har undersökt successionsordningen i familjeföretag utifrån ett genusperspektiv. Det allra vanligaste är att en son i familjen blir vd för företaget när det är dags att lämna över till nästa generation. Det beror enligt forskarna i mångt och mycket på slentrian och gamla stereotyper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är fortfarande mycket svårare för döttrar att ta över familjeföretag än söner, det är 75 procents större chans att en son blir vd för företaget. Det beror oftast på stereotyper, där kvinnor fortfarande inte ses som den ideala ledaren, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköpings international business school.

Strukturer lever vidare

Resultatet grundar sig i statistik från SCB över 8 000 svenska familjeföretag där antingen en son eller en dotter tagit över vd-posten. I endast 18 procent av fallen var det dottern som blev företagets efterträdare. Enligt Lucia Naldi handlar det inte om ren och skär diskriminering, utan mer om strukturer och vanor som gör att man inte aktivt ser på dottern som den naturliga efterträdaren. Det har framkommit i de kvalitativa intervjuer som forskarna gjort för att följa upp datan.

– Det är många kvinnor som inte föreställer sig det som en möjlighet eller ser sig själva i den typen av roll. Det är en kombination av den stereotypa bilden av ledaren som en man, och som efterhålls både av de manliga familjeöverhuvudena och av döttrar som inte tänker på att ta initiativet, säger Lucia Naldi.

Men att den patriarkala strukturen lever vidare i större utsträckning när männen styr står klart. Studien visar nämligen att när modern i familjen är familjeföretagets vd så är det större chans att dottern ses som en potentiell efterträdare. Mammorna bidrar generellt till ett mer jämställt företagsklimat då de inte gör skillnad på vare sig son eller dotter – enligt studien är det då lika stor chans för båda att ta över. Något som skickar en signal om att företag kan blir mer jämställda i framtiden.

– Ju fler kvinnor som tar över, desto mer jämställda företag kommer vi få. Vår studie visar att kvinnorna inte favoriserar döttrar, utan att döttrar och söner då får lika stor chans att ta över. Det är i alla fall vad vi sett så här långt.

Bättre resultat

Det motbevisar den så kallade ”queen bee”-teorin, som går ut på att kvinnor i ledande positioner missunnar andra kvinnor att klättra i karriären och motarbetar dem. Enligt teorin blir de extra hårda mot andra kvinnor, eftersom de själva haft en tuff väg till toppen.

– Det finns inget i vår studie som stödjer den teorin. Vi ser i stället motsatsen och att det öppnar upp för möjligheter för döttrarna.

Och det finns stora fördelar med att låta dottern bli vd för familjeföretaget. I de studerade fallen har det nämligen ökat företagets resultat avsevärt.

– Vi har inte hunnit detaljstudera det här, men sammanlagt ser vi att det är en robust ökning när det gäller de faktorer som indikerar att det går bra för ett företag.

Vad beror det på?

– Vi ser att skiftet tar 30 procent längre tid när en dotter tar över jämfört med en son. Det innebär oftast att de är mer motiverade, mognare, lite äldre och har verkligen jobbat och tränat upp sig för rollen. Det är svårare för dem att komma dit, men när de gör det har de både vilja och kompetens för att leda.

Starkt stöd

Ytterligare ett positivt resultat av intervjustudien är att familjen visar ett stort stöd för sin nya kvinnliga vd. När det väl står klart att det är dottern som tar över så backas hon upp och får ett stort stöd och förtroende både från familjen och alla anställda på företaget. Man sätter stort värde i att företaget fortsätter existera inom familjen och stöttar till hundra procent.

– Ett viktigt budskap här är att det är viktigt att reflektera över de här frågorna för att inte låta stereotypa strukturer leva vidare, för då går man miste om kompetenta talanger, säger Lucia Naldi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.