Nya internationella skatteregler – det här gäller

Ekonomistyrning I januari väntas ytterligare förändringar för svenska företag som är verksamma i andra länder. Skatteexperten Henrik Hedberg förklarar vad de nya reglerna innebär.

Nya internationella skatteregler – det här gäller
Henrik Hedberg. Foto: Grant Thonton/Adobe stock

Det har tagits flera initiativ under de senaste åren för att förhindra skatteflykt, både inom EU och globalt. I Sverige innebär det att den nationella skatterätten präglats alltmer av den internationella utvecklingen. Skatteregler som rör bland annat ränteavdrag, hybrider och rapporteringsplikt har redan införts i svensk lagstiftning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Henrik Hedberg är skatteexpert på Grant Thornton och vägleder i de förändringar som är på gång just nu.

– Så som vår lagstiftningskedja fungerar så är det många initiativ som kommer från EU och som blir krav på att införa här. Det som är svårt för svenska företag är att reglerna är komplexa samtidigt som de blir fler och fler.

1. De viktigaste förändringarna som sker just nu

Förändringarna grundar sig i EU:s anti-tax avoidance package, som inkluderar ett antal direktiv, däribland Atad 1, 2 och 3. Atad 3 som omfattar regler om skalföretag förväntades införas 1 januari 2024 men ännu finns inget lagförslag, så om och när implementering sker är i dagsläget osäkert. 

– Det viktiga att komma ihåg rörande dessa regler är att de vid ett eventuellt införande har en viss retroaktiv effekt då lagstiftningen tittar på och bedömer om bolaget utgör ett skalföretag med utgångspunkt i de två föregående åren innan ikraftträdande, det vill säga om reglerna skulle träda i kraft 1 januari 2025 så görs bedömning för åren 2023 och 2024, säger Henrik Hedberg.

De generella reglerna för att hindra skatteflykt som infördes genom Atad 1 ser tämligen lika ut i EU-länderna i och med att de bygger på ett direktiv från EU.

– Det som händer nu är att man ser över de här reglerna på svenskt håll och gör en konsekvensanalys. Utredningens förslag på åtgärder väntas komma i slutet på maj nästa år.

fakta

Atad-direktiven

  • Atad 1 – Generella bestämmelser för att förebygga skatteflykt, däribland de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna. Infördes i svensk lagstiftning 2019.
  • Atad 2 – Bestämmelser kring hybrida missmatchningar. Infördes i svensk lagstiftning 2020.
  • Atad 3 – Innehåller bestämmelser kring skatteflykt och skatteundandragande hos så kallade skalföretag, det vill säga företag utan substans. Det är i dagsläget oklart när dessa regler införs.
  • Pelare 2 – EU:s minimibeskattningsdirektiv. Lag om tilläggsskatt – generella bestämmelser om tilläggsskatt för koncerner som har intäkter över 750 miljoner euro. Reglerna införs i Sverige från och med 1 januari 2024.

Utöver Atad-direktiven har OECD (den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) infört det som kallas Pelare 1 och Pelare 2, som handlar om att alla företag måste betala effektiv skatt i de länder man är verksam. Pelare 2 och EU:s minimibeskattningsdirektiv omfattar koncerner som har intäkter över 750 miljoner euro och innebär att man ska betala minst 15 procent effektiv skatt i de länder företagen finns, till exempel om man är en koncern.

– Det här regelverket har tagits fram ganska snabbt i EU, det kom i slutet av 2022 och den 26 oktober kom propositionen som bygger på det här minimibeskattningsdirektivet. Regeringen röstade igenom propositionen 13 december och reglerna kommer att gälla från 1 januari 2024 och framåt.

2. Risker om regelverket inte tillämpas

Det handlar om cirka 13 000 svenska koncernbolag som då kan komma att omfattas av ex lagen om tilläggsskatt. Vissa av dessa bolag kommer också att omfattas av rapporteringsplikt. Anpassar man sig inte till reglerna riskerar företaget straffavgifter vilket kan påverka företagets ekonomi negativt, men även bidra till negativ publicitet och hårdare granskning i andra avseenden.

– Det är också viktigt att komma ihåg att skatteregler kan variera från land till land och att det därför kan vara nödvändigt att anpassa sig till olika skatteregler i olika jurisdiktioner. Att inte följa internationella skatteregler kan även leda till dubbelbeskattning eller andra juridiska problem som kan bli kostsamma.

3. Det ska svenska företag tänka på

Henrik Hedbergs råd är att först och främst förbereda sig inför de regler som kan komma att träda i kraft och rusta företaget i god tid, genom att uppdatera interna policyer och dokument, samt att hålla sig a jour med utvecklingen.

– Du måste börja titta på de globala reglerna och hur man ska göra till exempel beräkningen rörande tilläggsskatt enligt svensk rätt. Det handlar om justeringar för olika poster som man inte vanligtvis gör i en vanlig svensk skatteberäkning. Det är en ganska komplicerad övning, säger Henrik Hedberg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.