Bli lönsam med bättre risktänk

Ekonomistyrning Hur kan ekonomifunktionen bidra till lönsamheten – och vilka risker bör man se upp med? Vi går igenom några riskområden som är värda att hålla koll på.

Bli lönsam med bättre risktänk
Håll koll på dina riskområden – det bidrar till lönsamheten. Foto: Adobe Stock

Att försvara lönsamheten i bolaget vill förstås alla. Och då gäller det att även hålla koll på ekonomifunktionen och göra sin riskanalys. Genom att förstå vilka risker som finns i en affärsverksamhet så kan man också se hindren för att verksamheten ska nå sina mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Så ger riskarbete och digitalisering lönsamhet

Moderna digitala system och arbete med riskminimering bidrar till lönsamheten. Här är fyra exempel på hur:

  1. Tid är pengar. Med riskarbete som grund blir det enklare för er att se vad som är prioriterat att lägga tid på. Ofta är en risk att verksamheten inte har anpassade system eller ineffektiva processer. Med moderna system och effektiva processer kan företaget växa utan att anställa fler medarbetare – det spar pengar.
  2. Mer värdeskapande. Med ett riskarbete kan ni ringa in de mest väsentliga uppgifterna och ge förutsättningar för moderna system och arbetssätt. Dina medarbetare fastnar inte i monotona arbetsuppgifter. I stället får de tid över för värdeskapande kärnuppgifter, vilket också gör att de trivs, stannar på företaget samt attraherar ny kompetens.
  3. Ökad kvalitet. När manuella arbetsuppgifter automatiseras minskar risken för mänskliga misstag som kan påverka verksamheten och därmed även lönsamheten.
  4. Tid för utveckling. När ni fokuserar på era prioriterade aktiviteter och hittar effektiva processer, prioriterade arbetsuppgifter och automatiserade lösningar frigörs tid till dina medarbetare att utveckla, förbättra och effektivisera det egna arbetet och verksamheten.

Källa/Grant Thornton

Sofie von Stapelmohr, auktoriserad redovisningskonsult och manager på Grant Thornton, och Nathalie Östergård, rådgivare inom Business risk services och manager på Grant Thornton, tipsar om några områden att hålla koll på i ekonomifunktionen. De föreslår att man börjar med att titta på bolagets balansräkning och resultaträkning för att identifiera era risker.

– Om man till exempel tittar på immateriella tillgångar, så finns det en komplexitet kopplat till redovisningen av tillgångarna där reglerna skiljer sig ganska mycket mellan regelverken K2 och K3, förklarar Sofie von Stapelmohr.

Sofie von Stapelmohr, auktoriserad redovisningskonsult och manager på Outsourcing services Grant Thornton.

I K2-regelverket så kan man enbart ha förvärvade immateriella tillgångar då egenupparbetade inte får aktiveras. I K3 däremot så kan man aktivera, alltså boka upp utgifterna för utvecklingen som en tillgång i balansräkningen som skrivs av och kostnadsförs under en längre period.

Här behöver man som bolag välja vilken princip företaget ska följa och sätta upp rutiner och policy för detta. Den valda principen måste tillämpas konsekvent, poängterar Sofie von Stapelmohr, och på alla egna utvecklingsarbeten.

Risker med personberoenden

Det finns fler redovisningstekniska omständigheter där det är viktigt att hålla koll på om man följer K2- eller K3-regelverket. Om bolaget äger byggnader och mark till exempel.

– När det gäller exempelvis renoveringar är det avgörande vilka regelverk man följer. Det kan slå väldigt hårt mot bolagets resultat om man inte hanterar redovisningen på rätt sätt där, förklarar Sofie von Stapelmohr.

Men risker i ekonomifunktionen kan också kopplas till medarbetare i företaget. Personberoenden är en sådan risk.

– Man är kanske väldigt beroende av en viss persons kunskap, förklarar Sofie von Stapelmohr. Ofta har man helt enkelt inte satt strukturer, processer och rutinbeskrivningar som minimerar dessa personberoenden vilket kan göra bolaget väldigt sårbart. För att gardera sig mot bedrägerier behöver man även ha rutiner för hur fakturor attesteras och betalas, helst med flera personer involverade varje gång.

Personalrelaterade risker

Det finns fler personalrelaterade risker. Framförallt handlar det om att det finns väldigt många lagar, regler och kollektivavtal att förhålla sig till och att det är viktigt att löneadministratörerna är uppdaterade på det senaste avtalet. Ett annat område är semesterhanteringen som ofta blir fel. Den kan vara både komplicerad och tidskrävande men är viktig för att säkerställa korrekta värden i bokföringen.

– Det finns många risker kopplat till skatt och moms generellt, det är ett väldigt komplext område där risken för fel är väldigt stor, säger Sofie von Stapelmohr.

Personal som byts ut på ekonomifunktionen är också ett riskområde.

– Det finns en stor risk med hög personalomsättning, där nya medarbetare ärver arbetsuppgifter och utför dem som sina föregångare utan att förstå orsakerna bakom rutinerna. Det är viktigt att ha goda rutiner och modeller för avstämning och överlämning, säger Nathalie Östergård.

Nathalie Östergård är rådgivare inom Business risk services och manager på Grant Thornton.

När folk slutar måste man också komma ihåg att se över fullmakter och ta bort obehöriga personers access till bank- och skattekonton.

– Det har förekommit att det har försvunnit pengar från bolag för att det felaktigt har legat gamla fullmakter kvar, påpekar Nathalie Östergård.

Riskmedvetenhet är lönsamt

En annan sak är hållbarhetskraven som blir allt viktigare, till exempel i fråga om det nya CSRD-regelverket och hållbara leverantörskedjor.

– Det finns risker kopplat till det, till exempel att en ny kund eller andra intressenter kan komma att ställa annorlunda krav på mig ur hållbarhetsaspekterna, säger Nathalie Östergård. Jag ser att bolag tycker att det är svårt och utmanande att veta vad som gäller.

Här gäller det att sätta sig in i vad som gäller för att rapportera rätt och att kunna erbjuda kunder det de efterfrågar för att behålla dem.

– Många tänker att hållbarhet ligger långt från ekonomifunktionen. Men att förlora en kund innebär en otrolig smäll mot lönsamheten, och det kommer att bli allt viktigare att tänka på, understryker Nathalie Östergård.

Hon menar att ett led i riskarbetet också är att tala om risk och öka medvetenheten hos medarbetarna.

– Har man ett riskarbete så får man en riskmedveten kultur och det är bra för lönsamheten, säger Nathalie Östergård.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.