7 sätt att satsa på medarbetarna i tuffa tider

Medarbetarskap Även i svåra perioder bör man ta hand om personalen. Här är sju tips som Great Place to work har hämtat in från några av Sveriges bästa arbetsplatser.

7 sätt att satsa på medarbetarna i tuffa tider
Foto: Stock Adobe
  1. Nyttja friskvårdsbidraget: Uppmuntra anställda att använda sitt friskvårdsbidrag. Informera om förmånen och gör det enkelt för dem att ta del av den. Detta främjar hälsa och välbefinnande.
  2. Träning på arbetstid: Erbjud möjligheten att träna under arbetstiden. Exempelvis kan två timmar i veckan avsättas för detta syfte. Detta stärker gemenskapen och ökar arbetsglädjen, samtidigt som det bidrar till bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro.
  3. Utbilda och utveckla personalen: Använd tider med lägre arbetsbelastning till att erbjuda vidareutbildning och karriärutveckling för medarbetarna. Detta kan innebära allt från interna utbildningsprogram till karriärramverk.
  4. Regelbundna individuella samtal: Genomför regelbundna samtal mellan medarbetare och deras närmaste chefer eller HR. Detta kan inkludera informella ”HR speed dates” för att uppmärksamma och åtgärda eventuellt missnöje eller problem.
  5. Transparent ledarskap: Kommunicera öppet och tydligt om både positiva och negativa händelser i företaget. Detta skapar en kultur av tillit och gemenskap, vilket är särskilt viktigt i osäkra tider.
  6. Extra förmåner och uppmuntran: Var kreativ med förmåner som frukostbuffé, flexibla arbetstider, och små gåvor. Till exempel kan extrapengar på lunchkort, extra semesterveckor, tillgång till personalcyklar eller biltvätt på arbetstid vara uppskattade gest.
  7. Fira framgångar regelbundet: Fira både individuella och kollektiva prestationer regelbundet för att bygga stolthet och laganda. Det är viktigt att alla medarbetare inkluderas i firandet, inte bara ledningsgruppen eller utvalda personer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.