Därför vinner arbetsgivare på att vurma för friskvård

Hälsa Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme eller arbetsplatsaktiviteter? Som arbetsgivare tjänar du på att främja medarbetarnas hälsa. Svårigheten är att se till att insatserna får effekt.
– Arbetsgivare behöver bli bättre på att följa upp och inte lägga allt ansvar på individen, säger hälsochefen Ida Ny.

Därför vinner arbetsgivare på att vurma för friskvård
Friskvårdsinsatser minskar sjukfrånvaron samtidigt som det stärker arbetsgivarvarumärket. Foto: Adobe stock

Medarbetarnas hälsa och välmående är något som är av stor vikt för arbetsgivaren. Anställda som mår bra är effektivare på jobbet, har ett bättre bemötande mot kunder och kolleger och känner i större utsträckning arbetsglädje.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi vet att det är så. Personalen blir piggare och sover bättre, det minskar sjukfrånvaron och förbättrar effektivitet och samarbete på jobbet, säger Ida Ny som är hälsocenterchef i Östergötland på företagshälsobolaget Avonova.

Bidraget ingen garanti

De flesta arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag, och skyltar gärna med det under rekryteringsprocessen. Trots det är det många medarbetare som inte utnyttjar det, 40 procent enligt en Sifo-undersökning.

– Friskvårdsbidraget är en viktig del vid rekrytering för att visa att man satsar på medarbetarnas hälsa, men det krävs mer från arbetsgivarens håll, säger Ida Ny.

– De flesta som faktiskt använder friskvårdsbidraget och upprätthåller aktiviteten är de som redan är aktiva och tränar. Det är samma sak när man uppmuntrar sina anställda att delta i till exempel ett lopp – de som ställer upp är oftast de som redan tränar. Därför behöver man hitta alternativa aktiviteter som passar alla.

Ansvar som arbetsgivare

I början på nya året har många ambitionen att ägna mer tid åt träning och hälsa. Åtskilliga har dock redan gett upp. Andra fredagen i januari sägs vara den dag då de allra flesta bryter sina nyårslöften och kallas numera för quitters day. Det säger något om hur svårt det är att införa nya vanor och hålla i dem.

– På många företag är det upp till individerna själva att hålla koll på sin träning och hälsa. Men för företag kan det vara väldigt kostnadseffektivt att som arbetsgivare följa upp medarbetarnas situation när det kommer till motion, hälsa och balans i livet, säger Ida Ny.

Tips

Så kan du arbeta hälsofrämjande som arbetsgivare

 • Arbeta strukturerat med friskvård och sätt upp tydliga mål för hälsoarbetet – både för hela organisationen och enskilda medarbetare.
 • Räkna på de ekonomiska vinsterna i form av ökat välmående i verksamheten.
 • Följ upp hur friskvårdsbidraget används. Överväg att införa friskvårdstimme om tid är en bristvara.
 • Starta upp gemensamma aktiviteter på avdelningen/teamet där rörelse ingår.
 • Använd regelbundna hälsoundersökningar för att fånga upp signaler om stress och ohälsa.
 • Visa på goda exempel i hela organisationen – även på ledningsnivå.
 • Fundera på att införa roller som hälsoambassadörer.
 • Använda digitala applikationer som ger avbrott och stimulerar rörelseövningar och motion.
 • För medarbetare som har hög fysisk arbetsbelastning gäller det att planera för rätt balans mellan belastning och återhämtning, till exempel genom att arbetsplatserna är utformade med möjlighet till återhämtning.

Prioritera balans

Det bör finnas en flexibilitet i friskvårdsinsatserna anser hon. Om arbetet är fysiskt tungt handlar det till exempel om att hitta rätt återhämtning, och inte om att gå till gymmet och styrketräna, säger Ida Ny.

– För andra medarbetare är det tiden som inte räcker till. Familj, aktiviteter, restid och hushållssysslor gör det svårt att hinna med friskvård på fritiden. Att hinna till gymmet kan bli en stressfaktor i sig.

– Det handlar om att hitta alternativ till friskvårdsbidraget, det kan vara friskvårdstimme eller aktiviteter enskilt eller i grupp på arbetstid, som promenader. Det viktigaste är att man som ledare tar sitt ansvar för att följa upp. Jag tror att en ledare som har väldigt mycket omtanke för sina medarbetare och hjälper dem att få ihop livet och må bra är en bra ledare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.