Sveriges chefer bidrar till jämställdhet

Jämställdhet Allt fler chefer i Sverige tar ansvar för jämställdhet på arbetsplatsen. Det visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer. Andelen chefer som arbetar med jämställdhetsfrågor har utvecklats positivt sedan 2011.

Sveriges chefer bidrar till jämställdhet
Idag menar sju av tio chefer att jämställdhet är en viktig fråga på arbetsplatsen. Foto: Adobe Stock

2023 var det sju av tio chefer som svarade att de jobbar för att främja jämställdhet, 2011 var samma siffra knappt fyra av tio chefer.

Utvecklingen över tid visar också att jämställdhet länge har varit en relevant fråga för chefer på svensk arbetsmarknad. Men det är först på senare år som det blivit en integrerad del av chefens ansvar och arbete.

– Årets Jämställdhetsbarometer visar på en positiv trend på flera områden men vi är långt ifrån i mål. Det finns betydligt mer att göra för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, menar Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

En uppåtgående trend

Jämställdhetsbarometern visar att allt fler chefer tillämpar såväl kompetensbaserad som jämställd rekrytering, och att det är en uppåtgående trend. 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering, en ökning med 3 procent sedan 2021. Även jämställd rekrytering har ökat från 65 procent till 68 procent.

– Det är glädjande att Sveriges chefer i så hög grad bidrar till ett mer jämställt samhälle. När kvinnor väljs bort är det ett stort slöseri med resurser. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller.

Även lönesättningen har blivit mer jämställd. I år svarar 68 procent att man har en jämställd lönesättning. 2021 var motsvarande siffra 65 procent. Arbetsgivaren uppmuntrar även fler till att ta ut sin föräldraledighet, från 69 procent 2021 till 73 procent 2023.

– Det är också bra att uttag av föräldraledighet uppmuntras i allt högre utsträckning. Ledarna förespråkar en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring – som delas lika mellan vårdnadshavarna. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan kvinnor och män är viktigt för ett mer jämställt arbetsliv och kvinnors möjlighet till karriär- och löneutveckling, avslutar Andreas Miller.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.