Allt svårare för svenska företag att behålla personal

HR & Arbetsmiljö Hälften av företagen i Sverige är drabbade av personalbrist. Det visar en ny undersökning från SD Works.

Allt svårare för svenska företag att behålla personal
Purvi P. Tegle

Undersökningen ”The perfect match” visar att 45,8 procent av svenska arbetsgivare saknar personal för att sköta sina verksamheter. 43,1 procent har svårigheter med rekrytering. Bland särskilt drabbade organisationer märks IT- och teknikföretag.

– Ett stort problem är att 26,2 procent av de svenska organisationerna har problem med att behålla personal. För att övervinna utmaningarna behöver företag se över hur de jobbar med utbildning och företagskultur, säger Purvi P. Tegle, produktchef på SD Worx i Sverige. 

32 procent tror att det kommer att bli ännu svårare i framtiden och 44 procent att det kommer att vara lika svårt.

Chefer hindrar utvecklingen

En förklaring till svårigheterna med att behålla personal är att 25 procent av de anställda anger att deras chefer hindrar dem i deras utveckling. Endast 30 procent har en individuell utvecklingsplan. 37,3 procent anger att de inte har någon eller lite tid för vidareutbildning inom sina yrken.

– Satsningar på medarbetarnas professionella och personliga utveckling är av avgörande betydelse. Inte bara för att fördjupa förståelsen av individuella egenskaper och motivation, utan även för att stärka företagens förmåga att dra nytta av medarbetarnas färdigheter på flexibla sätt, avslutar Purvi P. Tegle. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.