Mångfaldsdata kan förbättra inkluderingen

Rekrytering En ny undersökning visar att svenska jobbsökande är positiva till insamling av mångfaldsdata för att för bättra inkluderingen på arbetsplatser.

Mångfaldsdata kan förbättra inkluderingen
Attityderna till mångfaldsbevakning var positiva bland samtliga studerade grupper. Foto: Adobe Stock

I undersökningar bland arbetssökande i både Sverige och Storbritannien, som genomförts av Amanda Heath vid Linnéuniversitet och som hon presenterat i en avhandling, var samtliga grupper positiva till att anonymt samla in känslig information som ålder, etnicitet och kön för att förbättra arbetet med mångfald.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hon har bland annat tittat på hur information i platsannonser kan användas för att locka sökande från underrepresenterade grupper, med målet att öka inkludering och mångfald i organisationer

I en svensk undersökning varierades innehållet i platsannonser för en region. Vissa innehöll ingen information om mångfaldsarbete; andra vanligt förekommande fakta om mångfaldsarbete; åter andra information om arbete med vad som kallas mångfaldsbevakning.

Positiva attityder

– Jag fann att andelen utrikes födda och kvinnliga jobbsökande och sökandenas genomsnittliga ålder inte påverkades av annonsernas olika innehåll. I ett experiment jag gjorde i Storbritannien, däremot, hade information om jämställdhet och mångfald positiva effekter på etniska minoriteters avsikter att söka ett jobb inom en organisation, säger Amanda Heath.

En uppföljande enkät till de jobbsökande i Sverige visade dock att attityderna till mångfaldsbevakning var positiva bland samtliga studerade grupper. De grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen var mest positiva

Amanda Heath menar att resultaten borde få viktiga politiska konsekvenser.

– Mina resultat tyder på att regeringen och organisationer inom Sverige inte har något att frukta för att införa mångfaldsbevakning om det förklaras för allmänheten att datainsamlingen är frivillig och anonym, och att syftet är att främja inkludering och jämlikhet, avslutar Amanda Heath.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.