Alltför långsam rekrytering inom teknikbranschen

Rekrytering Rekryteringsprocesserna inom teknikbranschen går för långsamt. En ny kartläggning visar att 93 procent av ingenjörerna anser att så är fallet.

Alltför långsam rekrytering inom teknikbranschen
Kompensbristen är ett faktum, och det är viktigt att identifiera och lösa flaskhalsarna i rekryteringsprocessen. Foto: Adobe Stock

TNG Techs kartläggning bland ingenjörer och tekniker visar bland annat att:

• 67 % anser att det tar för lång tid att få information om statusen för deras ansökan.

• 47 % tycker att beskedet efter intervju tar för lång tid.

• 42 % anser att rekryteringsprocessens steg, inklusive tester och intervjuer, är tidskrävande och sinkar processen.

Bristande återkoppling

Därtill förväntar sig 96 % av ingenjörerna någon form av återkoppling. Knappt hälften av de tillfrågade ingenjörerna (44 %) uppger till exempel att de alltid får en bekräftelse på att ansökan har kommit fram. 47 % svarar att de får det ibland, men att det därefter blir tyst. 51 % menar att de aldrig får någon förklaring till varför de inte blir erbjudna jobbet.

– Det här är en stor utmaning för ledare idag. Kompensbristen är ett faktum, och det är viktigt att identifiera och lösa flaskhalsarna i rekryteringsprocessen, säger Pär Johansson, produktägare för TNG Tech.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.