Svenskar missnöjda med lönen – nöjda med ledigheter

HR & Arbetsmiljö Den färska undersökningen ”Rewarding Employees - Insights 2023” som genomförts av SD Worx, visar att svenskar är missnöjda med sina löner. Bara 28,4 procent tycker att deras löner är rimliga i jämförelse med kollegor på det egna företaget.

Svenskar missnöjda med lönen – nöjda med ledigheter
Svenskar surar över lönen men gillar flexibla arbetstider. Foto: Adobe Stock

Jämfört med anställda på andra företag med liknande arbetsuppgifter är andelen nöjda lägre (27 procent). Andelarna missnöjda i relation till egna kolleger är 40,5, respektive missnöjda i relation till anställda på andra företag är 44,1 procent. 31,1, respektive 28,8 procent är varken nöjda eller missnöjda.

22,1 procent av de svenska deltagarna berättar att de fått rejäla lönehöjningar det senaste året. 32,2 procent uppger att de har svårt att klara sig på sina löner. Undersökningen omfattar 984 personer från Sverige. Totalt deltog 16 011 personer från 16 europeiska länder. Förutom lönefrågor berörs ett stort antal olika aspekter av yrkeslivet, till exempel förmåner utöver ren lön och digitalisering.

Ett område där deltagarna från Sverige är nöjda är möjligheter att ta ledigt och flexibla arbetstider. 43,6 procent åtnjuter det och är nöjda med det. 36,4 procent skulle vilja ha de här möjligheterna, men har det inte. 16,7 procent har det inte och vill heller inte ha det. En liten minoritet, 3,2 procent, får möjligheterna, men vill inte utnyttja dem.

Undersökningen visar vidare att bara 61 procent av samtliga deltagare i de 16 länderna vet exakt vad som ingår i deras ersättningar.

Lovisa Ernius
Lovisa Ernius.

– Lönebesked kan ofta vara förvirrande. En detaljerad beskrivning av alla delar av ersättningen till den anställde kan minska förvirringen och klart visa värdet för varje del som ingår. Det visar sig ofta att ersättningen är större än vad man tror, när alla delar tas upp. Det kan förbättra motivationen och stärka lojaliteten, säger Lovisa Ernius, Head of Customer Experience på SD Worx i Sverige. 

Ett ytterligare intressant rön i undersökningen är att 68,5 procent av de svenska deltagarna anser att deras arbetsplatser är tillräckligt digitaliserade för att de ska kunna utföra sina arbeten på optimala sätt. Däremot tycker bara 44,2 procent att deras arbetsgivare verkligen bryr sig om de anställdas användarupplevelser med de digitala verktygen. 40,6 procent kan tänka sig att byta till arbetsgivare som använder nya digitala verktyg.

Vill du ha inblick i de viktigaste frågorna för beslutfattarna och de problem som de som ansvarar för den dagliga lönehanteringen har, ladda ner rapporten ”Lönekompetens-index” här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.