Så förändrar interimskonsulter spelplanen

Så förändrar interimskonsulter spelplanen

Interimslösningar har vuxit i popularitet som ett strategiskt verktyg för att hantera rekryteringsutmaningar och undvika de höga kostnader som kan bli resultatet av en felrekrytering. Att interimslösningar har sett en marknadstillväxt på 20-30 % de senaste åren bekräftar dess växande relevans. Genom att först anlita en interimskonsult med möjlighet till senare fast anställning kan företaget minska risken för misslyckade rekryteringar. Man får en bättre bedömning av hur kandidaten passar in i företagskulturen och förmågan att möta förväntningar under verkliga arbetsförhållanden.

”En ny person på en chefsposition kan ha stor påverkan på företaget och resultatet, åt båda håll! Därför är det viktigt att ha ett handlingsutrymme om det skulle bli fel, särskilt i mindre och nystartade företag,” förklarar Michael Gabrielsson, partner på Scandinavian Executive.

När flexibilitet möter expertis

Interimslösningar erbjuder omedelbar tillgång till kvalificerad personal och möjlighet till snabb avslutning av samarbetet om det mot förmodan inte skulle motsvara förväntningarna, vilket ger företaget en säkerhetsmarginal. Flexibiliteten, karriärmöjligheterna och de intressanta utmaningarna lockar en ständigt växande skara högkvalificerade personer till interimsvärlden. Företag som Scandinavian Executive rapporterar en ökad efterfrågan på interimstjänster över ett brett spektrum av områden, inklusive roller som Interim CFO och Business Controller.

”Det hela speglar en större trend där företag söker nytt blod och nya perspektiv för att möta specifika behov eller utmaningar, som till exempel internationell expansion eller utveckling av särskilda marknadsområden. Interimslösningar ger en snabb och effektiv rekrytreringsprocess, vilket är fördelaktigt för både kunden och konsulten”, säger Fredrik Nilsson, partner på Scandinavian Executive.

Framtidens rekryteringsmodell

Interimssektorns tillväxt drivs av dess förmåga att lösa företagens behov på ett effektivt sätt. Scandinavian Executives nätverk, som idag omfattar över 6000 konsulter, gör det möjligt att hitta lösningar snabbt, ofta inom 1-3 dagar, för uppdrag som startar inom kort. Konceptet ”hyr först och anställ sedan” erbjuder en vinnande modell för både kund och konsult, vilket understryker interimsmodellens långsiktiga värde.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.