Internationell kompetens ökar tillväxten

Rekrytering Företag som anställer arbetskraftsinvandrare växer 10 procent snabbare, visar siffror från Svenskt näringsliv. Fler småföretag anställer arbetskraftsinvandrare, medan de större företagen i större utsträckning förlänger anställningsavtalet.

Internationell kompetens ökar tillväxten
Restaurang är en av de branscher där flest med arbetstillstånd jobbar. Foto: Adobe stock

När företag inte lyckas hitta kompetensen de söker i Sverige behöver de se sig om utanför landets gränser. På så sätt blir arbetskraftsinvandringen en viktig pusselbit som kompletterar den inhemska arbetskraften. Rätt kompetens har visat sig bidra till tillväxt, fler arbetstillfällen och ökat välstånd. Enligt tidigare siffror från Svenskt näringsliv bidrar arbetskraftinvandring med 43 miljarder till BNP och 14 miljarder i skatteintäkter.

Den senaste studien gjord av analysföretaget Amsterdam data collective på uppdrag av Svenskt näringsliv har undersökt vilka effekter rekrytering av arbetskraftsinvandrare har haft på företagens omsättning och antal anställda. Enligt resultatet har de företag som har rekryterat arbetskraftsinvandrare tio procent högre omsättningstillväxt och sex procent fler anställda än kontrollgruppen efter två års tid.

− Det är inte förvånande. Företag som har rätt medarbetare kan växa och utvecklas. Det vinner vi alla på, säger Karin Johansson, vice vd på Svenskt näringsliv.

Vanligare bland småföretag

Branscherna som i högst grad tar in arbetskraftsinvandrare på förstagångstillstånd är informations- och kommunikationsverksamhet (26 procent), tillverkning (24 procent), hotell- och restaurang (tio procent) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (tio procent).

Det är fler småföretag (upp till nio anställda) än medelstora och stora företag (10–250+ anställda) som rekryterar arbetskraftsinvandrare. Samtidigt får de som rekryterats av större företag längre anställningsperioder – en större andel beviljas förlängt arbetstillstånd.

Sedan 2015 har antalet beviljade arbetstillstånd ökat, med undantag från 2020 då antalet gick ner något, förmodligen på grund av pandemin.

− Siffrorna visar svart på vitt att företag som anställer arbetskraftsinvandrare bidrar till fler jobb i landet, inte färre, säger Karin Johansson.

Fakta

Om statistiken

Siffrorna baseras på antal beviljade arbetstillstånd för perioden 2015-2020. I undersökningen har man tittat på både förstagångstillstånd och förlängda arbetstillstånd.

Undersökningen publicerades i september 2023 och har gjorts av analysföretaget Amsterdam data collective på uppdrag av Svenskt näringsliv

Kontrollgruppen består av företag som har liknande egenskaper som de företag som anställd arbetskraftsinvandrare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.