Tillväxtverket: Fler företag vill växa – men kan inte

Tillväxt Trots ekonomisk osäkerhet, hög inflation och avmattning i ekonomin ökar andelen företag som vill växa. Samtidigt har fler svårt att hitta rätt kompetens. Det visar undersökning som Tillväxtverket gjort.

Tillväxtverket: Fler företag vill växa – men kan inte
Foto: Adobe Stock

I 20 år har Tillväxtverket genomfört undersökningen ”Företagens villkor och verklighet”. I år har enkäten besvarats av drygt 6 600 små och medelstora företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Tänk på inför medarbetarundersökningen

  • Vad vill du mäta? Diskutera syfte med din ledningsgrupp och representant för de anställda. Prioritera rätt: trivsel är viktigt men engagemang är ovärderligt.
  • Involvera medarbetarna. Ge dem ett ägarskap i undersökningen, för medarbetarna har svaren, de förstår resultaten och hur de ska förbättras.
  • Hitta historien. Det finns en berättelse i dina data – finn den. När man har gjort en undersökning blir man till en början lätt upptagen av siffror, men vad betyder de?
  • Vidta åtgärder. Gör upp en handlingsplan med en tydlig ansvarsfördelning. Vem ska göra vad? Och när? Tänk på att åtgärderna måste var välgrundade och ha en trovärdighet.
  • Följ upp, följ upp, följ upp! Om ingen pratar om undersökningen efteråt och resultaten inte blir synliggjorda så riskerar man att det uppstår ”undersökningströtthet” (survey fatigue): ’VARFÖR ska vi lägga tid på det här’ är en fråga som dyker upp då.

Resultatet visar ett trendbrott jämfört med utvecklingen de senaste åren – att fler företag vill växa. Tre av fyra företag vill växa trots ökad osäkerhet, hög inflation och en ekonomisk inbromsning.

Den höga tillväxtviljan visar på en stark framtidstro och motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Extra utmärkande är den höga tillväxtviljan i norra Sverige där den gröna omställningen pågår för fullt, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör vid Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Kompetensbristen största hindret

Företagen uppger kompetensutveckling som den viktigaste åtgärden för tillväxt, samtidigt som kompetensbrist upplevs som det främsta hindret för att växa. Utmaningen att hitta rätt tillgång på arbetskraft och kompetens växer ju större företagen är.

Enligt undersökningen har fyra av fem företag försökt anställa personal de senaste tre åren.

Det är positivt att företagen vill anställa och växa, men oroande att företagen upplever så stora problem med att hitta rätt kompetens att det påverkar deras möjlighet att växa, säger Elisabeth Backteman i ett pressmeddelande.

Läs undersökningen här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.