Kompetensbrist får företagen att övervintra personal

Verktygslådan Så kallad ”labour hoarding”, eller övervintring av personal, är ett fenomen som även förekommer på svensk arbetsmarknad. Nu visar en ny undersökning från Unionen att brist på kompetens, kostnader för rekrytering och hopp om en kort lågkonjunktur gör att företagen behåller personal.

Kompetensbrist får företagen att övervintra personal
Tobias Brännemo

– Företagen tror att läget snart förbättras igen och då vill man inte riskera att göra sig av med sin viktigaste resurs – kompetenta medarbetare. I stället väljer man att låta personalen jobba kvar. Det är klokt och visar på en långsiktig bemanningsstrategi, menar Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Inom en stor bredd av funktioner

Unionens klubbar har svarat på frågor om fenomenet ”labour hoarding”.En av fem klubbar svarar att företaget under det senaste halvåret har behållit personal som under normala omständigheter hade sagts upp på grund av arbetsbrist. Andelen som behållit personal var något större inom industrin (22 %) än i tjänstesektorn (17 %).

Klubbarna anger att företagen övervintrar personal inom en stor bredd av funktioner. Bland de som nämns mest finns såväl forskning och utveckling, IT-utveckling och ledningsroller som monterings- och lagerpersonal.

Dyrt att rekrytera och brist på kompetens orsaker till övervintring

Unionens klubbar fick också svara på varför de valt att övervintra personal. De tre främsta orsakerna är:

• Höga kostnader för framtida rekrytering och upplärning av nya medarbetare.

• Svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

• Företaget bedömer konjunkturnedgången som tillfällig och vill vara redo när det vänder igen.

– Unionens undersökning stärker bilden av den utbredda kompetensbristen och framför allt blir det tydligt att tidigare erfarenhet av svårigheter att rekrytera spelar in. Det tydliggör än en gång behoven av utbildningssatsningar för att bättre tillgodose företagens kompetensbehov, säger Tobias Brännemo.

Han menar att företagen också kontinuerligt måste ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen.

– När man behåller mer personal än vad efterfrågeläget motiverar ger det ett ypperligt tillfälle att satsa på att kompetensutveckla personalen, när tiden nu finns, avslutar Tobias Brännemo.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.