Distansarbete kräver ett individuellt förhållningssätt

Distansarbete En ny studie som genomförts av forskare vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet visar att distansarbete kräver ett individuellt förhållningssätt.

Distansarbete kräver ett individuellt förhållningssätt
Forskarna har identifierat fem dimensioner av hållbart distansarbete. Foto: Adobe Stock

Rapporten har nyligen publicerats i The Journal of Strategic Information Systems. Forskarna har identifierat fem dimensioner av hållbart distansarbete och har utvecklat ett ramverk och en forskningsagenda för att stödja detta som handlar om möjligheter och utmaningar för hållbara distansarbetsplatser; nyckelegenskaper, arbetslivsgränser, hälsa och välbefinnande, social interaktion samt ledarskap.

– Våra resultat visar att distansarbete kräver ett individuellt förhållningssätt till de anställda med utgångspunkt i att de befinner sig i en diversifierad kontext samt att ledarskapsrollen behöver omprövas för att främja hållbart distansarbete, säger Livia Norström, som genomfört studien tillsammans med Aleksandre Asatiani från Göteborgs universitet

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.