Datadrivet ledarskap ökar innovationstakten

Affärsstyrning Med hjälp av en molntjänst som mäter, analyserar och kartlägger framgångsfaktorer, har en rad Eskilstunaföretag förbättrat sin innovationsförmåga på nio av tio punkter – på tre månader.

Datadrivet ledarskap ökar innovationstakten

Under första halvan av 2016 har ett antal företag i Eskilstuna satsat på att stärka förutsättningarna för innovation och förbättringsarbete i sina verksamheter.

Processen inleddes med en nulägesanalys av förutsättningarna för innovation i de organisationer som deltar. Avancerad dataanalys bidrog sedan till att hjälpa organisationerna att öka medarbetarnas engagemang.

Mätningar veckovis

Varje vecka mäts vilken status medarbetaren har på varje framgångsfaktor. Mätningen tar en minut att göra för medarbetaren. Svaren analyseras sedan och skickas till projektledaren, som snabbt får en bild av vad som kan göras för att arbetsgruppen ska prestera bättre.

– Genom att börja mäta och analysera viktiga faktorer som stimulerar medarbetare, bland annat kommunikationen i organisationer skapas ett kontinuerligt ledarstöd. Genom att ha seminarier för att diskutera och analyserna gemensamt skapas även lärande även mellan olika företagsledare i Eskilstuna, berättar Anders Wikström.

Tio framgångsfaktorer

Prindit, står bakom molntjänsten, startade som ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, och är det första spinoffbolaget från forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås. Prindit har två applikationer, en för att lyckas med projekt och en för att skapa förutsättningar för innovation. Varje applikation är kopplad till tio framgångsfaktorer.

Systematisk uppföljning

När det gäller innovation mäts till exempel idétid, det vill säga om medarbetaren har möjlighet att reflektera över sina arbetsuppgifter och hur det görs.

Enligt Anders Wikström kan organisationer genom att mäta och följa upp systematiskt, förbättra förutsättningar för innovation i organisationer med upp till 30 procent.

– Det är häftigt att se en så stor ökning i de deltagande företagen, på så kort tid. Det visar att man på relativt kort tid kan påverka och förbättra förutsättningarna för innovation i en organisation.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.