Tydligt målfokus väcker engagemang

Affärsstyrning Att göra rätt saker på rätt sätt med ett tydligt fokus skapar engagemang. Börja med att svara på frågan varför just din verksamhet finns till. Svaret är avgörande för att medarbetarna ska engagera sig i målstyrning.

Tydligt målfokus väcker engagemang

Lusten att prestera på en högre nivå, viljan att ta ansvar, strävan att göra det vi gör – men lite bättre, vad är det? Engagerade medarbetare delar verksamhetens mål och skapar mervärde för företaget, kunderna och sig själva. Vissa vd:ar stirrar sig blinda på excelark och resultat och glömmer bort medarbetarnas engagemang, andra satsar allt på medarbetarnas engagemang, men glömmer kanske bort att stämma av mot resultaten. Framgångsrika företag hittar en balans – de satsar på engagerande målstyrning.

– Engagerande målstyrning handlar om att se till att ett resultat förflyttar sig från en punkt till en annan. Många ledare, vd:ar och medarbetare känner sig vilsna i målstyrningsarbetet. De flesta säger att målstyrning är ett sätt att presentera hur man vill att ett resultat ska utvecklas, ofta uttryckt i vinst, omsättning eller position på marknaden, konstaterar Thomas Dimming på Humagic Group, som jobbat med ledningsgrupper i 15 år, kring frågor som berör just verksamhets- och målstyrning.

Formulera syftet med verksamheten

Väldigt många företag har tydliga och specifika mål, men saknar förmågan att skapa ett engagemang. Det gäller att skapa engagemang genom att jobba med målstyrning i rätt ordning, i en viss sekvens, vilket enligt Thomas Dimming är från botten av pyramiden och uppåt, istället för omvänt.

– Man måste börja i botten, inte i toppen. I botten på all målstyrning finns själva syftet, det vill säga svaret på frågan varför en verksamhet finns till över huvud taget. Vad är det för förflyttning ni ska bistå människor, grupper eller andra företag att göra?

Alldeles för få ledare och vd:ar återkopplar till det grundläggande syftet och tar avstamp i det grundläggande syftet när de ska målstyra. Och dessvärre går medarbetarna sällan igång på att höra att det finns en plan för en ekonomisk resultatförflyttning.

– Om man engagerar medarbetare redan när man pratar om syfte, vision och mission, så får man ett mycket större gehör och engagemang än om man försöker skapa samsyn kring ett förbättrat resultat om 10 procent.

Förvirrande uppsjö av nyckeltal

Många företag och organisationer försöker målstyra kring sin produktivitet. I dag finns en omfattande förvirring kring vad produktivitet egentligen är.

– Det finns väldigt många som tycker att de presterar på en oerhört hög nivå, fast de egentligen inte är särskilt produktiva. Det är lätt att blanda ihop begreppet produktivitet med att vara upptagen. Det kan vara så enkelt att man helt enkelt inte vet vad det är för ett värde man förväntas åstadkomma. Glappet mellan begreppet produktivitet och verksamhetens syfte är många gånger för stort.

Vi mäter ofta produktivitet med hjälp av nyckeltal och budget. Problemet med nyckeltal är ofta att de tenderar att bli på tok för många och det finns en otydlighet kring varför de finns över huvud taget. Ett stort övergripande syfte och en generell färdriktning, måste smalnas av till något greppbart, begripligt och accepterat kring vad det är vi försöker åstadkomma varje dag.

Riktat engagemang

Engagemanget måste riktas. Det måste finnas ett fokus.

– Vi kan möjligen skapa ett engagemang kring en bred fråga, men om vi inte lyckas rikta det engagemanget, kommer vi inte att få den effekt som uppstår när vi jobbar tillsammans. Fokus uppstår när vi stannar upp, tänker efter och reflekterar. Vi bestämmer oss för vägval och exakt vad vi ska göra, uttryckt i strategi och taktik. Fokus handlar om att välja bort. Att inte göra allt. Ni kan inte växa, göra om er affärsmodell, vara lönsamma och jobba med kundnöjdhet samtidigt.

Fokus skapar engagemang. Och oavsett vilket fokus ni väljer som kommer en av fem att tycka att det är rätt fokus. Fyra av fem kommer antingen inte att lyssna, eller tycka att det är fel fokus. Men när fokus väl är skapat, går det också att skapa engagemang. Fokus ger medarbetarna möjlighet att känna att han eller hon gör framsteg och bidrar till det som är satt i fokus.

Thomas Dimming på Humagic har de senaste 15 åren stöttat ledare i arbetet med tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.
Thomas Dimming på Humagic har de senaste 15 åren stöttat ledare i arbetet med tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet.

 

 

 

 

Fakta

Mission och vision

Mission = Uppdragsbeskrivning som svarar på frågorna: varför finns vi till, vilket värde försöker vi skapa, vilka skulle sakna oss om vi försvann?

Vision = inspirerande bild av hur framgång ser ut för din specifika verksamhet. Var är vi om fem år, vilka är vi när förflyttat oss från läge a till läge b?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.