Offensiv ekonomiavdelning viktig vid målstyrning

Målstyrning Ett antal parametrar är viktiga om man ska lyckas med att bygga förtroende och stärka ekonomifunktionens värde i arbetet med målstyrning. En god början är att se över hur ni arbetar med fyra grundläggande punkter.

Offensiv ekonomiavdelning viktig vid målstyrning

En ekonomifunktion kan vara proaktiv i målstyrningen av organisationen och bidra i prioriteringar och beslut, om rätt förutsättningar finns och ges. Det konstaterar Jens-Oskar Göransson i sin återkommande expertspalt i Vd-tidningen. Förtroendet för ekonomifunktionen måste vara starkt och funktionen behöver ha gehör i organisationen. 

– Ekonomifunktionen måste ha ett förtjänat förtroende, det vill säga siffrorna måste vara rätt och i rätt tid. Organisationen måste kunna lita på de rapporter som presenteras. Med det på plats kan man jobba mot ökat förtroende, där ekonomifunktionen ger tillförlitliga prognoser och utgör ett bra beslutsstöd. Efter dessa två steg kan avdelningen få inflytande, vara drivande och vara med och sätta agendan för organisationen, konstaterar Jens-Oskar Göransson. 

Stärk ekonomifunktionen på sikt

Ett antal parametrar är viktiga om man ska lyckas med att bygga förtroende och stärka ekonomifunktionens värde i arbetet med målstyrning. En god början är att se över hur ni arbetar med de fyra punkter som beskrivs här:

1. Rätt och riktigt – se till att siffrorna går att lita på. Minska manuella moment genom att digitalisera och automatisera, så är det lättare att hålla alla data uppdaterade. Det är också viktigt att ha en standardiserad hantering och rätt kompetens på de medarbetare som ska hantera data.

2. Låt ekonomifunktionen vara tillgänglig för medarbetarna – att ta fram data är inte så svårt idag, utmaningen ligger i att presentera underlaget på ett sätt som organisationen förstår och kan agera på, vilket rent konkret innebär att i möjligaste mån undvika snåriga exceldokument. I dag finns lösningar för rapportverktyg som enkelt nås via webbläsare eller mobil. För att ytterligare säkerställa förståelse och tillämpning behöver ekonomiavdelningen vara tillgänglig i organisationen för att förklara och svara på frågor.

3. Se till att ekonomifunktionen skapar värde i organisationen – genom att effektivisera det löpande arbetet kan ekonomifunktionen istället lägga tid och kraft på att arbeta proaktivt. Flagga vid tidiga tecken på att något håller på att hända, ta fram modeller för beslutsunderlag, ge analyser som kan prioritera framtida agenda. För det krävs att ekonomifunktionen har en djup förståelse för verksamheten och är en aktiv del i affärsplaneringen och framtagande av målen och mätpunkter.

4. Låt ekonomiavdeningen ta plats – ledningen bör släppa fram ekonomifunktionen och ge dem utrymme och legitimitet att påverka organisationens prioriteringar och beslut.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.