Åtta innovationssteg som skapar tillväxtföretag

Affärsstyrning Etablerade företag är oftast bättre på att optimera det de redan gör än att komma med revolutionerande nya tjänster eller produkter. Men enligt konsultföretaget McKinsey finns det åtta grundläggande egenskaper som tillämpas i alla större företag som lyckas.

Kvantifiera

Sätt mål för hur mycket företaget ska växa. Sätt målet så högt att alla måste vara delaktiga – utveckling är inte ”någon annans ansvar”.

Ett företag som gjorde så här och lyckades är svenska Lantmännen som fördelade tillväxtmål på alla delar av organisationen och ökade från 4 procent till 13 procent i årlig tillväxt.

Avgränsa

Avgränsa vilka områden ni ska utvecklas inom. Starta fler projekt än ni kan driva i mål och avsluta sedan dem som inte visar sig vara lyckade. Var beredd att omfördela resurser.

Innovera

Hitta ett problem som era kunder brottas med och är beredda att betala för att få hjälp med. Hitta en teknologi som kan lösa problemet och utarbeta en affärsmodell som gör lösningen lönsam. Ta fram en lösning, utvärdera och förbättra.

Se över affärsmodellen

Marknaden kan förändras snabbt. Var öppna för nya områden att verka på och för vägar att finansiera ny verksamhet. Utvärdera var i värdekedjan ni ska befinna er och var öppna för att gå in i nya projekt.

Balansera interna hinder

All innovation ska inte släppas fram, men det gäller att it-avdelningen, marknad, eller vad det kan vara, inte heller stoppar innovation. Samarbeta över enhetsgränser och testa idéer på kunder tidigt.

Undersök skalan

Riktar sig produkten till en nischad grupp eller är den skalbar till många? Tänk på att det ibland är avgörande att lansera en produkt stort på en gång.

Involvera andra

Samarbeta med andra företag. Tillsammans har ni mer kompetens, mer resurser och kan nå ut på marknaden snabbare.

Mobilisera

Få medarbetarna att vara med på att innovera. Sätt upp mål, möjliggör samarbete över enhetsgränser, fånga upp erfarenheter av innovation och lär av dem.

Läs hela rapporten på mckinsey.com

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.