Värderingar och enkla siffror bygger framgångsrika företag

Affärsstyrning Värderingar och siffror – det är grunden i den nya ledarskapsboken ”Approximately Right – aligning your numbers with your business”.

Värderingar och enkla siffror bygger framgångsrika företag

”Det är svårt att driva ett framgångsrikt företag utan en värderingsbaserad grund och nästan omöjligt att driva ett framgångsrikt företag om inte alla förstår siffrorna”. Det säger bokens författare Håkan Winberg som själv har 30 års erfarenhet som chef i internationella företag, bland annat som finanschef på Securitas.

Boken handlar om hur man gör det här, hur man bygger ett framgångsrikt företag med hjälp av sunda värderingar, fokus på kontinuerlig utveckling, en motiverad och beslutsför organisation och enkla siffror för styrning och uppföljning.

Håkan Winberg menar att redovisningssiffror kan bidra till en roligare vardag, större arbetslust och i förlängningen större framgångar för företaget.

Utöver företagsexempel och tips tillkommer bokföringslektioner och övningar. Boken är på engelska och förlaget är Ekerlids.

Fakta

Fyra budskap i boken

Håll redovisningen enkel – ju mer komplicerat du gör det, desto mer utestänger du människor som behöver förstå siffrorna.

Platt organisation – för att bli det bästa serviceföretaget ska så stor del av personalen som möjligt serva kunderna.

Fokus ger utveckling – fokusera på kärnverksamheten innan ni funderar på att jobba med andra områden.

Värderingar visar vägen – följ dina kärnvärden när du fattar beslut. De är den bästa vägvisaren.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.