7 sätt att undvika konkurs!

Verktygslådan När ditt företag kommer på obestånd kan konkursen bli oundviklig. Lär dig se varningstecknen, och få koll på checklistan när konkursen är ett faktum.

7 sätt att undvika konkurs!
Som vd i sämre tider gäller det att se tecknen som pekar mot konkurs. Foto: Stock Adobe.

”Varning för halka”, säger hjälpsamma skyltar när det fryser på. Tänk om någon vänlig själ kunde varna för annalkande konkurs också? Men det finns röda flaggor att uppmärksamma på om ditt företag har kommit på obestånd. Några exempel är:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
 • Dina styrelseledamöter tvekar att sitta kvar (av rädsla för ansvar).
 • Aktiekapitalet är förbrukat.
 • Ni har betalningssvårigheter, släpar efter med leverantörsskulder, svårt med skatter och sociala avgifter.
 • Banken ger inte nya lån.
 • Försäljningen går ner.
 • Ni har förlorat en stor kund.

Uppfattar du att ditt företag har kommit på glid bör du kontakta din revisor. Det finns inget skamligt eller pinsamt med att företaget går dåligt, och ju snabbare du agerar, desto större är möjligheten att räta upp skutan i tid.

Ibland finns emellertid inget sätt att undvika konkurs. Då är det tingsrätten som fattar konkursbeslutet, antingen på ansökan av en borgenär – oftast Skatteverket – eller av en gäldenär (firmatecknare som företräder bolaget). Tingsrätten utser en konkursförvaltare som ska tillvarata borgenärernas intressen genom att få ut så mycket pengar som möjligt. Förvaltaren kanske säljer tillgångar styckvis, eller fortsätter driva verksamheten för att så småningom sälja den som en helhet.

Ansvarsfrågan bör man ha koll på. Aktieägarna bär normalt inget personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Däremot kan styrelsen under vissa förutsättningar drabbas av ett personligt betalningsansvar för i princip alla obetalda skatter och avgifter för bolaget. Som styrelseledamot i ett aktiebolag har man ett ansvar att hålla koll på bolagets eget kapital och se till att ha rätt underlag för de beslut som fattas, oavsett om revisorn sköter allt.

Checklista vid konkurs – tänk på det här!

 1. Ha regelbundna avstämningar med din revisor och redovisningsbyrå så slipper du obehagliga överraskningar. Styrelsen är ansvarig för att bolaget sköter bokföringen hela vägen fram till konkurs.
 2. För loggbok – dokumentera dina beslut så att du kan visa i efterhand hur du resonerat och agerat om läget blir ansträngt.
 3. Var noga med att betala skatter och avgifter. Ett förslag är att ha en punkt på styrelseagendan att ta del av skattekontot.
 4. Håll koll på det egna kapitalet och hur det utvecklas – samråd med din revisor.
 5. Särbehandla inte dina borgenärer om den ekonomiska situationen är ansträngd.
 6. Håll koll på viktiga kunder och leverantörer – ha nära kontakt och agera direkt om du märker att kunder inte betalar räkningar i tid eller om leverantörer inte får fram dina varor.
 7. Sök hjälp i tid. Ju tidigare specialiserad rådgivning tas in, desto bättre är förutsättningarna för att rädda verksamheten. Om konkurs är oundviklig blir utfallet i regel bättre om den kan förberedas. Konkurs behöver inte vara slutet för verksamheten.

Källor: Grant Thornton, Lavendla

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.