5 tips för framgångsrikt digitalt ledarskap

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att var tredje svensk har jobbat mer hemifrån för att minska spridningen av Covid-19. Av de som arbetat hemifrån anser hela 78 procent att organisationen de jobbar på har de kunskaper och digitala verktyg som krävs, och majoriteten tycker att chefen klarar att leda arbetet digitalt. Det finns dock förbättringspotential när det kommer till IT-säkerheten – 29 procent anser att den försämras vid distansarbete.

5 tips för framgångsrikt digitalt ledarskap
Foto: Adobe Stock

– I dessa utmanande tider måste vi alla bidra till att begränsa spridningen av Covid-19 och de som har möjlighet att arbeta hemifrån bör därför göra det. Men för många organisationer innebär det en plötslig övergång till digitalt samarbete, något som man inte alls var beredd på eller hade tillräckliga kunskaper eller verktyg för. Just nu hjälper vi många företag och organisationer att ställa om så att distansarbete och digitalt ledarskap blir det ”nya normala”, säger Karin Schreil, Sverigechef TietoEVRY, som gett uppdraget till YouGov att genomföra undersökningen.

33 procent av svenskarna arbetar hemifrån i högre utsträckning till följd av Covid-19. Men många tycker att distansarbetet går sådär. 29 procent av de som arbetat hemma tycker att de blir mindre effektiva när de arbetar hemifrån.

När det gäller samarbetet med kollegorna tycker 64 procent att kollegorna är bra eller mycket bra på att använda digitala verktyg för att samarbeta på distans. Även chefen klarar sig bra och 66 procent tycker att chefen är bra eller mycket bra på att använda digitala verktyg för att leda arbetet. 20 procent anser att deras chef är mycket eller ganska dålig.

– En stor utmaning som många ledare står inför just nu är att ta hand om oron från medarbetare och samtidigt lyckas hitta fungerande digitala metoder och samarbetsrutiner. Öppenhet, empati, kreativitet samt att föregå med gott exempel och våga testa nytt blir därför ledaregenskaper som är särskilt viktiga nu, berättar Karin Schreil.

Som en effekt av den senaste tidens omställning uppger var tredje distansarbetare (33 procent) att de nu är mer positivt inställda till distansarbete än innan Corona-epidemin.

– Det är positivt att så många verkligen tagit till sig det här sättet att arbeta och samarbeta. På lång sikt kommer det att underlätta den digitala transformationen av samhället om fler vänjer sig vid digitala verktyg och arbetssätt, säger Karin Schreil.

Tips för att jobba framgångsrikt på distans

• Var inkluderande och slå på kameran. Använd röst- och videosamtal som ett komplement till mejl och chatt. Att höra kollegans röst och se dem på skärmen minskar avståndet och ger en känsla av samhörighet. Ibland kan digitala möten med många deltagare göra det svårt att ta del av allas åsikter, glöm därför inte att ge alla tid till att tala.

• Jobba säkert. Glöm inte it-säkerheten bara för att du jobbar hemma. Se till att du har tillgång till säker anslutning och uppdaterade antivirusprogram. Var som vanligt noga med vilka länkar och filer du klickar på – just nu pågår en ökad mängd nätattacker och bedrägeriförsök för att utnyttja situationen.

• Samarbeta i molnet. Jobba i så kallade molnbaserade projektverktyg som alla har tillgång till samtidigt. På så sätt slipper ni att dokument mailas fram och tillbaka, samtidigt som det ökar produktiviteten.

• Spela in möten och dela information. Se till att du spelar in och delar information från viktiga möten. De som inte kunde ansluta har då tillgång till samma information. Det kan vara svårt att hitta en tid som passar alla, särskilt eftersom distansarbete i dessa tider kan innebära ytterligare uppgifter, som att hjälpa barn med skolarbete.

• Rör på dig. Se till att komma ut i friska luften, trots att du inte går till jobbet. Det är viktigt att hitta hälsosamma och hållbara rutiner.

Tips för framgångsrikt digitalt ledarskap

• Var en positiv förebild. Våga vara öppen med att du inte heller kan allt eller har alla svar, men visa att du är nyfiken och villig att testa nya arbetssätt. Se också till att föregå med gott exempel och använd de digitala verktyg som finns, för att förenkla och effektivisera vardagen för alla.

• Var tillgänglig. Signalera för medarbetarna att du finns där för dem och att du kan nås i olika kanaler, trots att ni inte träffas fysiskt. Visa goda exempel på nya sätt att hålla kontakten.

• Var proaktiv. Kontakta dina medarbetare för att stämma av hur de mår och hur de har det på hemmakontoret. Alla mår bra av att känna sig sedda och lyssnade på. Glöm inte att slå på kameran – att se varandra ger ytterligare en social dimension utöver vanliga röstsamtal.

• Behåll goda vanor. Försök upprätthålla era vanliga rutiner så som veckomöten och coaching-samtal. Det går utmärkt att flytta över dem till den digitala världen.

• Främja gemenskap. Bjud in till en after-work, lunch-quiz eller fredagsfika på distans. Det ökar trivseln och stärker samhörigheten i gruppen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.