Vd:ar oroade över förmågan att motstå cyberattacker

Digitalisering & IT En ny rapport visar att tre fjärdedelar av verkställande direktörer, globalt, är oroade över den egna organisationens förmåga att förhindra eller minimera effekterna från en cyberattack.

 Vd:ar oroade över förmågan att motstå cyberattacker
44 procent av vd:arna tror att cybersäkerhet kräver ett tillfälligt ingripande snarare än löpande uppmärksamhet. Foto Adobe Stock

Rapporten från Accenture visar också att trots denna oro menar 96 procent av de tillfrågade Vd:arna att cybersäkerhet är avgörande för organisationens tillväxt.

I undersökningen har 1 000 vd:ar från globala organisationer blivit tillfrågade. Rapporten visar att 60 procent av dem inte inkluderar cybersäkerhet som del av deras affärsstrategier, tjänster eller produkter, och 44 procent tror att cybersäkerhet kräver ett tillfälligt ingripande snarare än löpande uppmärksamhet.

54 procent tror att kostnaden för att implementera skydd mot cyberattacker är högre än kostnaden för att drabbas av en cyberattack.

Bygger förtroende bland kunder

Trots att 90 procent av de tillfrågade vd:arna anser att cybersäkerhet hjälper dem särskilja sig och bygga förtroende bland kunder har endast 15 procent av organisationerna styrelsemöten tillägnade cybersäkerhet. Detta gap kan förklaras med att 91 procent påstår att cybersäkerhet är en teknisk fråga för IT- eller säkerhetschefer, i stället för något som berör hela verksamheten. 

Under framtagandet av rapporten stod ett antal vd:ar ut från mängden. Dessa hade redan anammat cybersäkerhet som en självklar del av hela deras organisation. Deras verksamheter hade i snitt 16 procent högre omsättning än de som inte jobbade proaktivt med cybersäkerhet, samt hade 21 procent bättre möjlighet att hitta och minimera onödiga utgifter.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.