5 tips för att behålla talangerna

Förändringsledning När ett företag genomför en större förändring av sin organisation och verksamhet är det stor risk att man tappar sina viktigaste medarbetare. Men det finns botemedel mot detta. Maria Ottosson, karriärutvecklare och organisationskonsult, vet hur.

5 tips för att behålla talangerna
Teamstärkande aktiviteter kan hjälpa dig att behålla duktiga talanger. Foto: Adobe stock

Efter pandemin har allt fler företag förändrat sin inriktning och sitt sätt att arbeta, och många fler medarbetare än tidigare blir oroliga för sin framtid och ser sig om efter nya karriärvägar. Här gäller det för vd:n att parera den utvecklingen och hitta sätt att få talangerna som man satsat på att stanna inom företaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– En av de vanligaste orsakerna till att anställda byter jobb är på grund av hur cheferna upplevs och agerar. Detta har en stor betydelse för om de anställda vill stanna inom företaget eller inte, säger karriärutvecklaren och organisationskonsulten Maria Ottosson.

Syfte och balans

Pandemin har också förändrat medarbetares prioriteringar.

– Vi ställer nu högre krav på att ha syfte och balans i livet, vilket påverkar valet av arbetsplats.

Maria Ottosson är karriärutvecklare och organisationskonsult på Stark & partner.

2025 kommer generation Z (personer födda från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet) att utgöra 27 procent av arbetsstyrkan internationellt. De yngre ställer höga krav på arbetsgivare gällande hållbarhet och tydliga värderingar.

– Frågor som är viktiga i val av arbetsplats är mångfald, jämställdhet, inkludering och klimat. Som vd har du alla möjligheter att leda, utveckla och kommunicera organisationens arbete inom dessa områden.

Viktigt med feedback

Vilka insatser behövs då för att få medarbetarna att stanna? Maria Ottosson lyfter fram feedback som en sådan.

– Regelbunden kommunikation med medarbetarna är viktigt. Det är här du som vd har möjlighet att ge feedback till dina närmast rapporterande chefer, men också att säkerställa att dina chefer ger feedback till sina medarbetare.

Ett tydligt och empatiskt ledarskap är också en viktig ingrediens i ”stannapaketet”.

– Det krävs ett ledarskap som förstår och förmår förmedla tydliga mål och visioner, som vill och vågar vara relevant för sina medarbetare.

Ledaren bör arbeta aktivt med både gruppen och individerna för att få kunskap och kompetens att växa.

– Det ska vara ett ledarskap som är grundat, tydligt, coachande och framåtriktat, säger Maria Ottosson. 

En gemensam plan

Fakta

5 tips för att behålla talangerna i företaget

  • Kommunikation och feedback.
  • Ett tydligt och empatiskt ledarskap.
  • Möjlighet till professionell utveckling. 
  • Erkännande och belöning. 
  • Teamstärkande aktiviteter.

Hon menar vidare att A och O för att behålla medarbetarna och deras engagemang är att ha en utvecklingsplan för var och en av dem.

– Sätt en övergripande plan och säkerställ att cheferna håller en nära dialog med sina medarbetare om vad de önskar och ser i framtiden. Se till att dina chefer är engagerade i sina medarbetare liksom du som vd är engagerad i dina.

Hon betonar vikten av att man som vd och ledningsgrupp synliggör vad medarbetarna gör, att man firar både enskilda och gemensamma framgångar.

– Det behöver inte alltid vara så stort och märkvärdigt, utan kan handla om uppmuntrande ord eller samtal där man pratar om viktiga steg eller resultat, utveckling i rätt riktning eller uppnådda delmål som har betydelse för bolaget.

Plats i chefsgemenskapen

Att låta medarbetarna få inblick i vad som sker på en högre nivå inom företaget gör dem mer delaktiga och engagerade. Maria Ottosson konstaterar att vd:ns och ledningens kommunikation och agerande har mycket stor betydelse för engagemanget nedåt, vilket man ska ta vara på. Det gäller också för vd att göra det lättare för cheferna nedanför att rekrytera nya medarbetare genom att agera stolta och medvetna förebilder för organisationen.

– Gör det också ännu mer attraktivt som medarbetare att vilja jobba sig till en plats i chefsgemenskapen, oavsett nivå, för att bli en del av ett visionärt, attraktivt och kompetent gäng, säger Maria Ottosson.

Slutligen lyfter hon fram att när hybridjobb nu blivit allt vanligare gäller det att tillsammans skapa inkluderande gemenskap och fungerande arbetsmetoder som håller både fysiskt och digitalt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.