10 områden som förbättrar utvecklingsprogram

Förändringsledning En omfattande studie som analyserat strategiska utvecklingsprogram inom HR och deras påverkan på ledarskapsutveckling visar att trots den pågående digitaliseringen verkar användningen av digitala verktyg för ledarskapsutveckling fortsatt vara restriktiv.

10 områden som förbättrar utvecklingsprogram
Rapporten visar på vikten av att omfamna mer innovativa digitala tillvägagångssätt för att navigera komplexa utmaningar. Foto: Adobe Stock

Studien som coachingplattformen Zebrain låtit genomföra involverade över 100 kvalitativa intervjuer med HR- och L&D-chefer på större bolag i Sverige.

– Rapporten visar på vikten av att omfamna mer innovativa digitala tillvägagångssätt för att navigera komplexa utmaningar, där investeringar i medarbetar- och ledarutveckling fortfarande är en avgörande framgångsfaktor, säger Anna Bloth Karling, vd och medgrundare av Zebrain.

Baserat på resultaten från studien, 10 områden för att förbättra effekten från strategiska utvecklingsprogram:

• Förbättrad implementering: optimera utförandet av programmen för maximal påverkan.

• Främja kontinuerlig förbättring: odla en kultur av kontinuerlig utveckling och innovation.

• Stärka coaching och mentorskap: erbjuda viktigt stöd för förbättrad ledarutveckling.

• Prioritera flexibilitet och anpassning: möjliggör flexibilitet för att säkerställa anpassning till skiftande behov.

• Omfamna ett datadrivet tillvägagångssätt: dra nytta av data för ett informerat beslutsfattande.

• Säkerställ strategisk samstämmighet: anpassa programmen till övergripande organisationsmål.

• Optimera digital transformation: omfamna digitala verktyg för att förbättra programmens effektivitet.

• Ökat ledningsengagemang: engagera chefens chef i större utsträckning för effektivare utveckling.

• Skräddarsy program för olika ledarnivåer: anpassa programmen för att möta olika behov.

• Förbättrad struktur: erbjud tydliga och vägledda utvecklingsprogram.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.