Kommunikation – nyckeln till lyckad förändring

Förändringsledning Avgörande i alla typer av förändringsprojekt är att vd:n kommunicerar på mottagarnas villkor.

Kommunikation – nyckeln till lyckad förändring
Foto: Adobe stock

Det kommer alltid motstånd mot förändring och det gäller att kommunikationen blir till en bro till samförstånd. Organisationskonsulten Jesper Wigzell konstaterar att vi människor reagerar instinktivt på förändringar, och ofta blir den första reaktionen negativ från dag ett på grund av brist på kontroll över situationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är något helt naturligt. Sedan får vd utifrån det första läget driva en process där man involverar mellancheferna kring varför förändringen är nödvändig och vilka de positiva effekterna kan bli, säger han och betonar att i samband med en förändring måste man arbeta parallellt med individen och organisationen.

Den första typiska fasen vid en förändring är reaktionsfasen där man får basala känslor och blir chockad. Därefter kommer en motståndsfas och därefter en depressionsfas där man upplever vanmakt. Detta följs av 

omställningsfasen med motvillig acceptans som följs av en utprövningsfas där nya sätt att organisera verksamheten testas. 

Rulla med motståndet

Jesper Wigzell betonar att mellancheferna är nyckeln för att fånga upp motståndet.

– Det gäller att rulla med motståndet och analysera var motståendet befinner sig och varför inte förändringen möts av hipp hipp hurra. Sedan handlar det om att invänta rätt tillfälle och försöka skapa ett engagemang kring förändringen. I första steget måste man också få med sig ett antal förändringsambassadörer längre ner i organisationen, säger han.

Jesper Wigzell konstaterar att alla i ledning ska tillåta och bekräfta motståndet en viss tid medan man tar reda på vad det beror på.

– Vd ska ställa många frågor och utforska motståndet ordentligt. Det gäller att bena ut förväntningar och vilka behov som förändringen kan trigga i gång.

En förändringsgrupp

När det gäller kommunikationen är det viktigt att vd och ledningsgruppen först av allt skapar en kommunikationsplan där det bland annat noteras när och i vilka forum kommunikationen ska ske.

– Vid en förändringsresa är det viktigt att vd:n med stöd av mellanchefer upprepar kommunikationen så att budskapet sätter sig ordentligt hos medarbetarna så att de känner att förändringen är angelägen. 

Han tipsar också om att det brukar vara bra att skapa en förändringsgrupp där det både ges input och output om förändringen.

– Cheferna i företaget måste kläs på ordentligt så att de kan möta motståndet på ett bra sätt.

Jesper Wigzell konstaterar att vd måste vara medveten om att det också kan hända att inte hela ledningsgruppen gillar förändringen. 

– Men när medlemmarna i ledningsgruppen går ut från mötena måste de ha köpt förändringen och alla måste säga samma sak, annars ges det näring åt motståendet och då blir det kaos i organisationen, avslutar han.

Fakta

6 tips för god kommunikation i ett förändringsarbete

6 tips för god kommunikation i ett förändringsarbete

  1. Involvera tidigt övriga chefer.
  2. Gör förändringen angelägen på samtliga nivåer.
  3. Kommunicera visionen och målbilden – vart ska vi? 
  4. Förse cheferna med information och bakgrund för att kunna eskalera informationen uppifrån.
  5. Prata samma språk.
  6. Bekämpa inte motståndet utan utforska vad det består i.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.