3 av 10 planerar att jobba efter pensionsåldern

HR & Arbetsmiljö Årets frilansrapport visar att svenska arbetstagare har kluvna känslor kring det framtida arbetslivet, speciellt bland unga, till följd av en skakig omvärld. Dessutom planerar en stor andel att fortsätta jobba efter pensionsåldern, speciellt i storstäderna.

3 av 10 planerar att jobba efter pensionsåldern
Av svenskar mellan 18–65 år planerar enbart 28 procent att jobba tills man når den statliga pensionsåldern och därefter lägga karriären på hyllan. Foto: Adobe Stock

Årets frilansrapport som baseras på en färsk Sifo-undersökning bland allmänheten i åldrarna 18-65 år tar tempen på svenskarnas inställning till arbetslivet. Årets rapport visar att lika många som planerar att gå i pension när de når pensionsåldern planerar att fortsätta jobba. Av svenskar mellan 18–65 år planerar enbart 28 procent att jobba tills man når den statliga pensionsåldern och därefter lägga karriären på hyllan. Däremot uppger 29 procent att man i stället planerar att jobba deltid eller heltid efter pensionsåldern. I områdena kring de två största städerna, Stockholm (31%) och Göteborg (33%), är det vanligare än på andra platser i Sverige att planera för att fortsätta jobba på heltid eller deltid även efter den statliga pensionsåldern.

– Det är svårt att säga huruvida rapporter om fattigpensionärer eller det faktum att vi är friskare och lever längre har störst inverkan på att fler vill arbeta efter pensionsåldern. Troligtvis är det en kombination av att man både vill och kan hålla i gång samt behöver dryga ut pensionspotten för fler goda år, säger Matilda Backelle, kommunikationschef på Cool Company.

Bland unga i åldrarna 18–29 siktar en stor andel på att varva ner rejält innan pensionen. 2 av 10 planerar att gå ner till deltid innan de når den statliga pensionsåldern.

Fler än 4 av 10 känner oro för sitt framtida arbetsliv

Arbetsmarknaden har liksom många delar av vårt samhälle påverkats av de senaste årens turbulens i världen och framför allt årets händelser, vilket även leder till oro bland allmänheten. 44 procent av svenskarna känner oro för sitt arbetsliv till följd av oroligheter i världen och det ekonomiska läget. Det är flest unga som känner sig oroliga, i åldersgruppen 18–29 år svarar fler än varannan (52%) att man känner oro för sitt framtida arbetsliv till följd av världsläget.

– Nästan dagligen kan man läsa i tidningarna om nedskärningar, varsel och andra typer av negativa nyheter för arbetstagaren, vilket självklart skapar oro. Inte minst för unga som ännu inte hunnit få in en trygg fot på arbetsmarknaden. Men vi lever i en föränderlig tid och det finns idag fler sätt än tillsvidareanställningar för att slå sig fram på arbetsmarknaden, konstaterar Matilda Backelle.

Trots oro är många svenskar beredda att göra vad som krävs för att säkra sin plats på arbetsmarknaden, eller ta nya kliv i karriären. Hela 6 av 10 (60%) svarar att man kan tänka sig att skola om sig en eller flera gånger under sitt arbetsliv.

9 av 10 trivs med sitt jobb – men flest har upplevt motsatsen

Trots oroliga tider och en viss oro bland svenskarna för sitt framtida arbetsliv ser en stor majoritet ut att trivas på sina arbetsplatser eller motsvarande, flest (46%) svarar att man trivs mycket bra och 43 procent svarar att man trivs ganska bra. Enbart 10 procent trivs inte alls eller trivs inte särskilt bra.

Bland unga i åldrarna 18–29 år där många ännu inte hunnit nå den typ av jobb man önskar sig eller den position man siktar mot ser svaren något annorlunda ut. Mest sticker unga kvinnor ut, 18 procent svarar att man inte trivs alls eller inte trivs särskilt bra

Hela 56 procent av svenskarna har flera eller enstaka gång stannat kvar på en arbetsplats trots att man inte trivts. Orsakerna kan vara många, och troligtvis är trygghet en stark sådan. Kvinnor och män svarar relativt lika där 56 procent av kvinnorna stannat på en arbetsplats trots att man inte trivts, jämfört med 57 procent av männen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.