nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Katarina Lundahl Foto: Camilla Svensk

Svårt för företagen att hitta kompetens

En enkätundersökning som fackförbundet Unionen gjort bland de egna klubbarna visar att samtidigt som sysselsättningen hos landets företag ökar har många arbetsplatser svårt att hitta kompetens.

Närmare tre av tio fackklubbar ute på företagen tror på ett ökat antal anställda det kommande halvåret. Det är en ökning med fem procent jämfört med när samma fråga ställdes till klubbarna i januari i år. Två av tio klubbar tror att antalet anställa kommer att minska och närmare hälften av klubbarna tror att företagets sysselsättning kommer att vara oförändrad.

Klubbar på tjänsteföretag är mer positiva kring anställningsplanerna än vad klubbarna på industriföretagen är. Inom tjänstesektorn är det 35 procent som svarar att de tror på ökad sysselsättning, och 20 procent på minskad. Inom industrin väger det istället jämnt mellan de som tror på expansion och neddragning av personalstyrkan. 

Läs mer: Kvinnor använder fritiden till kompetensutveckling

– Den ökade oron i omvärlden gör sannolikt att en del industriföretag nu avvaktar med att öka antalet anställda. Samtidigt verkar det inte ligga några generella personalneddragningar i korten. För tjänstesektorn tyder anställningsplanerna på att konjunkturläget är fortsatt starkt, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl. 

Undersökningen visar också att det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft ute på företagen. Nästan fyra av tio klubbar uppger att deras företag har lediga jobb som inte kunnat tillsättas på grund av brist på rätt kompetens. Det gäller både inom industrin och i tjänstesektorn. På drygt hälften av företagen gäller vakanserna tjänster som kräver minst en 3-årig högskoleutbildning.

Läs mer: Ledningen måste engagera sig mer i kompetensutvecklingen

Unionen har även frågat klubbarna på företag med rekryteringsproblem hur man hanterar underbemanningen. På nära sex av tio företag löser man situationen bland annat genom att befintliga medarbetare jobbar övertid. 

– Det är en kortsiktig lösning som går ut över de anställda. Fler företag måste planera för att kompetensutveckla sin personal så att de kan möta kompetensbehoven. Det går inte att räkna med att det löser sig genom externa rekryteringar, menar Katarina Lundahl.

Situationen är värst inom industrin. Där väljer 65 procent av företagen med personalbrist att låta befintliga medarbetare jobba övertid. Industriföretag uppger även i högre grad att de har svårare att tillsätta lediga jobb än vad tjänstesektorn har.

– Trots att många industriföretag inte planerar att expandera personalstyrkan så är det fortsatt tufft för industrin att hitta den kompetens som de behöver. Politikerna lägger i dag alldeles för lite fokus på den här frågan, avslutar Katarina Lundahl.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här