Kön styr ekonomernas löner

Jämställdhet En färsk analys visar att en kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 11,6 procent mindre än en manlig ekonom som är i samma ålder, har samma befattning och arbetar i samma sektor.

Kön styr ekonomernas löner

– Det är helt oacceptabelt att kön styr lön, säger Elin Lemel, ombudsman på fackförbundet Civilekonomerna som presenterar analysen som bygger på deras senaste löneenkät bland 11 000 medlemmar.

Analysen har tagit hänsyn till att män är överpresenterade på chefsbefattningar, har något högre medelålder och att kvinnor i större utsträckning arbetar i offentlig sektor. Rensat från dessa faktorer återstår oförklarade löneskillnader på närmare 12 procent.

– Utvecklingen går åt fel håll. Fyra år tillbaka i tiden var löneskillnaden 10,7 procent, berättar Elin Lemel.

Läs mer: Manliga ekonomer får snabbare tyngre chefsjobb

Siffrorna visar enligt henne att arbetsgivarna fortfarande inte tar frågan om jämställda löner på tillräckligt stort allvar och att det inte alltid är kompetens och prestation som avgör utgången i löneförhandlingen.

– Även om de flesta arbetsgivare inte medvetet lönediskriminerar blir resultatet olika lön för lika arbete.

Läs mer: Vd:n tjänar mest av alla ekonomer

En viktig vattendelare när det gäller löneutvecklingen är föräldraledigheten där kvinnorna ofta är hemma längre än männen vilket straffar sig i form av bromsad karriär och sämre löneutveckling. Dessutom slår perioder av deltidsarbete hårt mot pensionen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.