Vd:n tjänar mest av alla ekonomer

Personligt Civilekonomernas senaste löneenkät visar att vd och kommunchefer är de ekonomtitlar som ger mest betalt. Deras medellön ligger på 105 379 kronor.

Vd:n tjänar mest av alla ekonomer

Ekonomyrket fortsätter att vara ett bra val för den som vill ha hög lön. Det visar fackförbundet Civilekonomernas årliga löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Medellönen är nu uppe i 53 977 kronor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med förra årets siffror.

– Det går bra för ekonomer. Arbetslösheten är låg, ingångslönerna höga och löneutvecklingen god, säger Ulrika Wallén, utredare på förbundet.

Läs mer: Psykiska hälsan i faran för ekonomer

Ekonomtitlar som ger bäst betalt är enligt enkäten vd och kommunchef , 105 379 kronor, CFO, 92 780 kronor, affärsområdeschef, 90 397 kronor och försäljningschef, 81 393 kronor. Lägst betalt ger titlarna ekonomiassistent, 28 900 kronor, revisorsassistent, 30 696 kronor och skattehandläggare, 34 055 kronor.

– Lönenivåerna kan skilja sig rejält beroende på vilken bransch du arbetar inom. Telekom och försäkring sticker ut med de högsta lönerna. Sämst betalar revision och bemanning.

Den som siktar på hög lön bör också välja rätt region. Medan ekonomen i Norrland hamnar på medel 47 582 kronor kronor är siffran i Stockholm 59 554 kronor. En skillnad på nästan 12 000 kronor.

– Skillnaderna mellan storstad och övriga landet påverkas av olika faktorer. Tar du Stockholm så finner du många huvudkontor med högavlönade chefer och specialister. En hög andel bank och finans drar förstås även det upp huvudstadens lönenivå.

Liksom tidigare är det stora skillnader beroende på vilken sektor man arbetar inom. Både stat och kommun/landsting hamnar med medellöner på 46 565 kronor respektive 47 019 kronor, vilket är betydligt under den privata sektorns medel på 56 692 kronor.

– En viktig förklaring till den stora skillnaden är att många manliga medlemmar är chefer inom det privata. Det drar upp snittet.

Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnornas medellön är enligt förbundets löneenkät 49 515 kronor jämfört med männens 60 251 kronor. Det betyder att kvinnor i genomsnitt har 82,2 procent av männens lön bland ekonomer. Det är en liten förbättring jämfört med i fjol då siffran var 81,9 procent.

– Utvecklingen går alldeles för långsamt. Jämställda löner är och förblir en av de viktigaste frågorna som förbundet driver, avslutar Ulrika Wallén.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.