Svårt för företagen att hitta kompetens

Kompetensutveckling En enkätundersökning som fackförbundet Unionen gjort bland de egna klubbarna visar att samtidigt som sysselsättningen hos landets företag ökar har många arbetsplatser svårt att hitta kompetens.

Svårt för företagen att hitta kompetens

Närmare tre av tio fackklubbar ute på företagen tror på ett ökat antal anställda det kommande halvåret. Det är en ökning med fem procent jämfört med när samma fråga ställdes till klubbarna i januari i år. Två av tio klubbar tror att antalet anställa kommer att minska och närmare hälften av klubbarna tror att företagets sysselsättning kommer att vara oförändrad.

Klubbar på tjänsteföretag är mer positiva kring anställningsplanerna än vad klubbarna på industriföretagen är. Inom tjänstesektorn är det 35 procent som svarar att de tror på ökad sysselsättning, och 20 procent på minskad. Inom industrin väger det istället jämnt mellan de som tror på expansion och neddragning av personalstyrkan.

Läs mer: Kvinnor använder fritiden till kompetensutveckling

– Den ökade oron i omvärlden gör sannolikt att en del industriföretag nu avvaktar med att öka antalet anställda. Samtidigt verkar det inte ligga några generella personalneddragningar i korten. För tjänstesektorn tyder anställningsplanerna på att konjunkturläget är fortsatt starkt, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Undersökningen visar också att det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft ute på företagen. Nästan fyra av tio klubbar uppger att deras företag har lediga jobb som inte kunnat tillsättas på grund av brist på rätt kompetens. Det gäller både inom industrin och i tjänstesektorn. På drygt hälften av företagen gäller vakanserna tjänster som kräver minst en 3-årig högskoleutbildning.

Läs mer: Ledningen måste engagera sig mer i kompetensutvecklingen

Unionen har även frågat klubbarna på företag med rekryteringsproblem hur man hanterar underbemanningen. På nära sex av tio företag löser man situationen bland annat genom att befintliga medarbetare jobbar övertid.

– Det är en kortsiktig lösning som går ut över de anställda. Fler företag måste planera för att kompetensutveckla sin personal så att de kan möta kompetensbehoven. Det går inte att räkna med att det löser sig genom externa rekryteringar, menar Katarina Lundahl.

Situationen är värst inom industrin. Där väljer 65 procent av företagen med personalbrist att låta befintliga medarbetare jobba övertid. Industriföretag uppger även i högre grad att de har svårare att tillsätta lediga jobb än vad tjänstesektorn har.

– Trots att många industriföretag inte planerar att expandera personalstyrkan så är det fortsatt tufft för industrin att hitta den kompetens som de behöver. Politikerna lägger i dag alldeles för lite fokus på den här frågan, avslutar Katarina Lundahl.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.