Därför funderar svenskarna på att byta jobb

Medarbetare En ny undersökning visar att var femte yrkesverksam känner ångest inför att börja jobba igen efter semestern och fyra av tio har under sommaren funderat på att byta jobb.

Därför funderar svenskarna på att byta jobb

Att komma tillbaka till jobbet efter sommarledighet kan ge blandade känslor. Blocket Jobbs undersökning i samarbete med Kantar Sifo visar att för hälften av Sveriges yrkesverksamma förknippas jobbstarten med glädje (50 %). Men var femte (20 %) uppger att känslan av att börja jobba igen ganska eller mycket väl kan beskrivas med ångest. Under sommaren har fyra av tio yrkesverksamma svenskar (43 %) funderat på att byta jobb och bland respondenter i åldersgruppen 18-29 är andelen ännu högre. Bland dessa har nästan sex av tio har övervägt en ny karriär (58 %).

– Sommarmånaderna medför en paus från arbetslivet och ger tid för reflektion. Att fler än hälften av alla yrkesverksamma under 30 år går i tankar om att byta jobb tyder på ett missnöje kring deras nuvarande arbetssituation och arbetsgivare bör därför vara extra uppmärksamma på sina anställdas behov och försöka tillgodose dessa i den mån det går, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket Jobb.

Läs mer: Kvinnor tjänar mindre än män på att byta jobb

Av de som funderat på att byta jobb under sommaren är det fler som uppger att de känner ångest inför att komma tillbaka till jobbet (31 %), jämfört med de som inte funderat på att byta jobb (12 %).

De främsta anledningarna till att svenskarna funderar på att byta jobb är för att få en bättre lön (37 %), att testa något nytt (27 %) eller för att få nya utmaningar (26 %) men svaren skiljer sig något åt mellan kvinnor och män. Kvinnor svarar i större utsträckning än män att de funderat på att byta jobb för att få ett lugnare jobb/stressa mindre (27 %), för att de vill ha en bättre chef (22 %) eller för att de inte upplever att de har möjlighet att avancera på sitt nuvarande jobb (21 %). Män uppger i större utsträckning än kvinnor att de vill byta jobb för att testa något nytt (32 %).

Läs mer: Det här skapar stress på jobbet

– Statistiken ger en indikation på svenskarnas önskade förändringar i arbetslivet, men att många vill testa något nytt eller få nya utmaningar behöver inte direkt innebära en ny arbetsplats. Att sätta en tydlig utvecklingsplan eller erbjuda nya typer av arbetsuppgifter kan minska stress och bidra med ny energi och motivation hos de anställda, fortsätter Tero Marjamäki.

Därför funderar svenskarna på att byta jobb:

1. Vill ha bättre lön, 37%

2. Vill testa något nytt, 27%

3. Vill ha nya utmaningar, 26%

4. Vill ha en bättre chef, 17%

5. Känner inte att det finns möjlighet att avancera på nuvarande arbetsplats, 16%

6. Trivs inte med företagskulturen, 16%

7. Vill ha roligare arbetsuppgifter, 15%

8. Vill ha bättre arbetstider, 14%

9. Vill ha närmare till jobbet, 14%

10. Vill ha bättre arbetsvillkor, 13 %

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.